ยุบสภา-มหาบำบัด?

วันที่ 14 เม.ย. 2553 เวลา 21:57 น.
แม้ต้องรีบแสวงหาความจริงอย่างรีบด่วนในเรื่องการเสียชีวิตของผู้คนระหว่างชุมนุม

แต่ถ้าจะให้ประเทศเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้ จำเป็นอย่างยิ่งที่ แกนนำ นปช.แดงทั้งแผ่นดินต้องชี้แจงให้สาธารณชนได้เข้าใจว่า แนวทางการเรียกร้องประชาธิปไตยเพื่อสร้างรัฐไทยใหม่ ซึ่งจะมีความเสมอภาคภราดรภาพ และเสรีภาพนั้นเป็นอย่างไร

มิใช่ได้แต่ตะโกนปาวๆ กล่าวหาคนนั้นคนนี้ว่าเป็นฆาตกรมือเปื้อนเลือด โดยตนเองปัดสวะให้พ้นตัวในเรื่องพาคนไปตาย แล้ววนเวียนอยู่กับเรื่องเดิมๆ โดยไม่มีรายละเอียด

หากสังเกตจะพบว่า แม้การปราศรัยของแกนนำ นปช.ในที่ชุมนุมจะได้มีการหยิบยกประเด็นเรื่องการทุจริต ประพฤติมิชอบของรัฐบาลและผู้นำรัฐบาลมาพูดแล้วเรียกร้องให้คนมาร่วมต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยดังกล่าว แต่แกนนำนปช. ก็ไม่เคยแสดงรายละเอียดว่า ประชาธิปไตยใหม่หรือรัฐไทยใหม่นั้นคืออะไร ได้แต่บอกเพียงว่าให้ยุบสภา

การเรียกร้องให้ยุบสภาโดยมิได้แสดงรายละเอียดดังกล่าวให้ผู้คนได้เข้าใจจะได้ตัดสินใจถูกก็มิต่างอะไรกับการรับประทานยาผีบอกหรือน้ำมหาบำบัดของป้าเช็ง หนึ่งในผู้สนับสนุนคนเสื้อแดง ซึ่งท้ายที่สุดแล้วคณะกรรมการอาหารและยาก็ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

เนื่องจากเนื้อหาคำอภิปรายของผู้ชี้นำกลุ่มคนเสื้อแดงคือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ก็ดี หรือแกนนำคนอื่นๆ ทั้งที่อยู่ในกลุ่ม นปช.เองก็ดี หรือแนวร่วมอื่นๆ ของ พ.ต.ท.ทักษิณ อาทิ นักการเมืองผู้ถูกตัดสิทธิในกลุ่ม 111 หรือกลุ่มนักการเมืองสังกัดพรรคเพื่อไทยก็ดี ล้วนมีถ้อยคำหรือนัยซ่อนเร้นบางประการที่สร้างความคลางแคลงใจให้กับผู้อื่นว่า มีประเด็นซ่อนเร้นและเป้าหมายการทำลายล้างทางการเมืองมิได้อยู่ที่นายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักการเมืองสังกัดพรรคการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามเท่านั้น จึงทำให้คนจำนวนมากไม่อาจตัดสินใจให้การสนับสนุน นปช.

ขณะเดียวกันแม้แต่รัฐบาลได้ระบุหลายต่อหลายครั้งว่ามีกลุ่มคนที่ต้องการทำลายสถาบันหลักของชาติ

เพื่อมิให้กลายเป็นการนำสถาบันหลักของชาติมาเป็นเครื่องมือทำลายกันทางการเมือง เพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจของ นปช.และคณะ รวมทั้งแสดงความรับผิดชอบต่อการนำต่อคนเสื้อแดงทั้งมวล

พ.ต.ท.ทักษิณและคณะ ต้องแสดงรายละเอียดให้เห็นแผนการสร้างรัฐไทยใหม่นั้นคืออะไร

มิใช่อมพะนำแล้วยืนกรานอยู่อย่างเดียวว่า ยุบสภา

ไม่เช่นนั้นก็จะปฏิเสธความกังขาของผู้คนจำนวนมากไม่ได้ว่า ต้องการยุบสภาแล้วนำมติมหาชนนั้นไปบิดเบือนทำลายสถาบันหลักของชาติเพื่อประโยชน์ของตนเอง

ทุกวันนี้ผู้เข้าร่วมชุมนุมจำนวนมากเข้าร่วมการชุมนุมเพราะเห็นว่าไม่มีความเป็นธรรมและไม่เป็นประชาธิปไตย แต่ไม่เคยมีการแสดงรายละเอียดเลยว่าหนทางที่ผู้นำการชุมนุมจะพาไปสู่อนาคตนั้นคืออะไร

ถึงเวลาแล้วที่เราทั้งหลายจะต้องตั้งสติแล้วตั้งคำถามนี้เพื่อไม่ให้ประเทศตกหล่ม ลำพังคำตอบเพียงว่าขอให้อดีตผู้นำแสร้งเป็นไพร่ได้กลับมาแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น และขอม้วนอดีตกลับไปก่อนการรัฐประหารเมื่อปี 2549 นั้น เป็นความเพ้อเจ้อที่รังแต่จะเผาบ้านเมืองให้วอดวาย