303นักวิชาการแนะตั้งกรรมการปฏิรูปแก้ปัญหาการเมือง

วันที่ 12 เม.ย. 2553 เวลา 20:03 น.
303นักวิชาการแถลงแดงเกินขอบเขตกฎหมาย วอนรัฐบาลเร่งล่าตัวผู้ก่อการร้ายชุดดำมาดำเนินคดี แนะตั้งคณะกรรมการปฎิรูปสังคมการเมือง

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้แถลงจุดยืนและข้อเสนอแนะของกลุ่ม 303 คณาจารย์เพื่อความถูกต้องในสังคมว่า ความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์การสูญเสียที่เกิดขึ้น ต้องถือเป็นความรับผิดชอบเบื้องต้นของทั้งสองฝ่าย คือฝ่ายผู้ชุมนุมและฝ่ายรัฐบาล เนื่องจากการดำเนินการชุมนุมมีการล้ำเกินเส้นของความพอดี และมีการทำผิดกฎหมายต่างๆ ทั้งลุกล้ำในเขตราชการ ขณะที่กระบวนการสลายชุมนุมของรัฐบาล มีปัญหาในทางปฏิบัติที่ไม่อาจควบคุมให้เกิดความเหมาะสมได้ ยิ่งในสถานการณ์เฉพาะหน้านี้ที่มีการใช้อาวุธสงครามจากกองกำลังไม่ทราบฝ่าย ซึ่งแฝงตัวในกลุ่มผู้ชุมนุมจึงทำให้เกิดความสูญเสียขึ้นอย่างที่เห็น

"ใครควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อเหตุการณ์การสูญเสียที่แท้จริง ใครคือกองกำลังการใช้อาวุธสงครามที่แฝงตัวในกลุ่มผู้ชุมนุม ใครเป็นฝ่ายใช้ความรุนแรงก่อน สิ่งเหล่านี้เป็นปมปัญหาที่ทั้งทางรัฐบาลและแกนนำ นปช. ต้องร่วมกันทำความสมจริงให้ปรากฏ ไม่ใช่การใช้สื่อหรือการปลุกระดมตอบโต้ไปมา โดยต้องเร่งจัดตั้งคณะกรรมการพิสูจน์ข้อเท็จจริงที่สังคมยอมรับ โดยมีตัวแทนจากฝ่ายต่างๆ มาจัดทำหน้าที่"นายสมชัย กล่าว

ทั้งนี้ควรจะมีการเยียวยาต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุการณ์ไม่สงบที่เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย ทั้งกลุ่มผู้ชุมนุมและฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือประชาชนทั่วไปด้วย อีกทั้งควรมีการจัดตั้งเวทีเจรจาเพื่อยุติศึกอีกยกหนึ่ง เพราะหากยังมุ่งในด้านชนะอย่างเดียวจะนำไปสู่ความสูญเสียรอบใหม่

ด้านนายพิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต คณะพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า กลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงควรทบทวนการชุมนุมของตัวเอง เนื่องจากกลุ่มผู้ชุมนุมอ้างว่าใช้การชุมนุมโดยสันติและถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ได้ปรากฏว่าการชุมนุมมีการใช้ความรุนแรง โดยเฉพาะเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่เกิดขึ้น มีกลุ่มกองกำลังติดอาวุธสงครามเข้ามาแอบแฝงและการปะทะกันนั้น ทางแกนนำไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การได้เลย

"ผมขอเรียกร้องให้แกนนำพิสูจน์ความบริสุทธิ์ใจ ในกรณีถ้าทราบว่ากลุ่มคนชุดดำที่แอบแฝงเข้ามา คือคนกลุ่มใดให้ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมาย แต่ถ้ากรณีไม่มีใครทราบ ก็ขอให้ทางฝ่ายรัฐบาลจัดตั้งทีมเฉพาะกิจขึ้นมา เพื่อปราบปรามกองกำลังติดอาวุธอย่างเป็นระบบ มิฉะนั้นการชุมนุมครั้งต่อไปจะถูกเชื่อมโยงความรุนแรงสืบเนื่องไป อีกทั้งเพื่อให้ประชาชน โดยเฉพาะคนที่อาศัยอยู่ในกรงุทพฯ มีความเชื่อมั่นในความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น"นายพิชายกล่าว

นายพิชาย กล่าวว่า รัฐบาลควรจัดการเจรจาเพื่อจำกัดพื้นที่ชุมุนม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายทั้งทางด้านภาคพื้นเศรษฐกิจ และสร้างความเดือดให้กับประชาชนอีก ทั้งนี้เพื่อจำกัดความปลอดภัยในการชุมุนมให้แก่คนเสื้อแดง สิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาการเมืองเรื้อรังได้คือ การจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปสังคม การเมืองขึ้นมา ซึ่งจะนำบุคลจากหลากๆ ฝ่ายที่มีความขัดแย้งมาร่วมกันหาแนวทางที่ชัดเจน เพื่อก่อให้เกิดความมั่นคงในระยะยาวต่อไป