ภาคปชช.ยื่นกมธ.วุฒิสอบหมอประดิษฐ

  • วันที่ 02 พ.ค. 2556 เวลา 15:00 น.

ภาคประชาชน ยื่น กมธ.วุฒิ สอบหมอประดิษฐ เหตุปล่อยข่าวทำลายองค์การเภสัชกรรม ทั้งที่ต้องตั้งกก.สอบก่อน ชี้ เอื้อต่างชาติค้ากำไรยา

น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ผู้ประสานงาน กลุ่มคนรักหลักประกันสุขภาพ เข้ายื่นหนังสือต่อน.ส.รสนา โตสิตระกูล สว.กทม.และประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมภิบาล วุฒิสภา ตรวจสอบการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) นพ.ประดิษฐ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข และ นายกมล บันไดเพชร เลขานุการรมว.สาธารณสุข จากการกล่าวหาว่าองค์การเภสัชกรรม(อภ.)และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความผิดตามประมวลกฎหมายมาตรา 157 หลังจากกดีเอสไอตรวจสอบการจัดซื้อวัตถุดิบยาพาราเซตามอลจำนวน 148 ตัน มูลค่า 23 ล้านบาท

โดยเนื้อหาในคำร้องได้บรรยายสรุปว่า ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาการทำงานของนพ.วิทิต อรรถเวชกุล ผู้อำนวยการอภ.และนพ.วิชัย โชควิวัฒน อดีตประธานบอร์ดอภ. ได้มีส่วนสำคัญในการจัดซื้อยาของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากเดิมที่ต้องจ่ายทั้งหมด 6,617 ล้านบาทลดลงเหลือเพียง 4,080 ล้านบาท เพื่อนำจำนวนส่วนต่างที่ลดลงไปจัดหายากำพร้าที่ธุรกิจเอกชนไม่ยอมผลิตเพราะเป็นยาที่ไม่ทำกำไรแต่มีผู้ป่วยจำเป็นต้องใช้ อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญในการปฏิบัติตามการใช้สิทธิตามสิทธิบัตร (Compulsory: CL) ช่วยให้ผู้ป่วยหลายแสนคนสามารถเข้าถึงยาที่จำเป็นได้ จะเห็นได้ว่าการทำงานส่วนหนึ่งของอภ.ย่อมขัดต่อผลประโยชน์ของธุรกิจยาเอกชน โดยเฉพาะบริษัทยาข้ามชาติ ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้นพ.วิทิต และนพ.วิชัย ถูกตรวจสอบโดยมิชอบหรือใช้หน่วยงานรัฐในการทำลายการมีอยู่ขององค์การเภสัชกรรมเพื่อเปิดทางให้บริษัทยาข้ามชาติมาแสวงหากำไรจากงบประมาณแผ่นดินทั้งนี้ยังมีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการกล่าวหาของรมว.สาธารณสุขและเลขานุการและการสอบสวนของดีเอสไอด้วย เพราะไม่ได้มีการสอบสวนตามกระบวนการปกติ แต่กลับมีการปล่อยข่าวเป็นระยะราวกับจงใจที่จะทำให้สาธารณชนหมดความไว้วางใจกับคุณภาพยาชื่อสามัญที่ผลิตโดยอภ. ซึ่งอาจจะมีผลทำลายอุตสาหกรรมยาในประเทศและทำลายความมั่นคงทางยาของประเทศไทย

ด้าน น.ส.รสนา กล่าวว่า ในเบื้องต้นได้มอบให้คณะอนุกรรมาธิการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ ที่มี พล อ.อ.วีรวิท คงศักดิ์ สว.สรรหา เป็นประธาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามคำเรียกร้องดังกล่าวหรือไม่ คาดว่าน่าจะประชุมกันได้ในวันที่ 16 พ.ค.พร้อมกับเชิญตัวแทนจากอภ.และกระทรวงสาธารณสุขมาชี้แจงต่อไป

ขณะเดียวกัน นายสมชาย ขำน้อย รองประธานคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจอภ. ปฎิบัติหน้าที่แทนประธานสหภาพฯ ได้ยื่นหนังสือต่อน.ส.รสนาในกรณีเดียวกันด้วย พร้อมกับข้อให้ดำเนินการตามกระบวนการนิติบัญญัติเพื่อถอดถอดนนพ.ประดิษฐในข้อหาปฎิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326,328 และ 157

สำหรับความผิดของนพ.ประดิษฐ์มาจากการที่ได้มอบหมายให้นายกมลนำกรณีที่พบสารปนเปื้อนในวัตถุดิบผลิตยาพาราเซตามอลไปแจ้งและแถลงข่าวกับสื่อมวลชนและกล่าวหาอภ.ในลักษณะที่ประชาชนที่รับข่าวสารเข้าใจได้ว่าอภ.มีการทุจริตทั้งที่ยังไม่ได้สอบสวนพิสูจน์ข้อเท็จจริงตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด ซึ่งตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีพ.ศ.2539 ข้อ 8 และพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ.2539 บัญญัติให้กรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหน่วยงานของรัฐสร้างความเสียหายจะต้องให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงก่อน แต่ในกรณีนี้นพ.ประดิษฐไม่ได้ปฎิบัติตาม

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ