เรืองไกรยื่นดีเอสไอสอบ"ชัช ชลวร"

  • วันที่ 29 เม.ย. 2556 เวลา 14:47 น.

เรืองไกรยื่นดีเอสไอสอบ"ชัช ชลวร"

เรืองไกรยื่นดีเอสไอสอบชัช ชลวร ผิดอาญามาตรา112ทำหน้าที่ตุลาการศาลรธน.โดยไม่โปรดเกล้าฯ

นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีต ส.ว.สรรหา ยื่นหนังสือต่อ พ.ต.อ.นิรันดร์ อดุลยศักดิ์ ผู้บัญชาการสำนักคดีอาญาพิเศษ 1 กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ขอให้ตรวจสอบ นายชัช ชลวร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญว่า กระทำผิดตามมาตรา 112 หรือไม่ กรณีแอบอ้างเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้าเป็นองค์คณะทำการวินิจฉัยคดีและมีคำสั่งคดีในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ภายใต้ความยินยอมของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอื่นอีก 8 คนที่ควรมีข่ายความผิดฐานที่เป็นตัวการหรือผู้สนับสนุนหรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า นายชัช ปฏิบัติหน้าที่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยยังไม่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง แต่มีส่วนร่วมกับตุลาการอีก 8 คน ในการทำคำวินิจฉัย จำนวน 33 คำวินิจฉัย และทำคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญจำนวน 73 คำสั่ง ซึ่งบุคคลที่จะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้จะต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งก่อน แต่ข้อเท็จจริงประจักษ์ชัดแล้วว่ากรณีของนายชัชนั้นไม่เคยมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ แต่อย่างใด

ดังนั้น การแอบอ้างไปทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและทำคำวินิจฉัยฯ ย่อมเป็นความผิดตามความในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และคณะตุลาการอื่นอีก 8 คนที่ร่วมรับรู้หรือเป็นตัวการหรือเป็นผู้สนับสนุนให้นายชัชทำหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ย่อมเข้าข่ายความตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ประกอบมาตรา 86 ด้วย

ข่าวอื่นๆ