"เฉลิม"ลุยอีสานแจงร่างพ.ร.บ.ปรองดอง

  • วันที่ 27 เม.ย. 2556 เวลา 21:00 น.

"เฉลิม"ลุยอีสานแจงร่างพ.ร.บ.ปรองดอง

รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ภาคอีสานแจงร่างพ.ร.บ.ปรองดอง พร้อมมอบนโยบายปราบยาเสพติด

ร.ต.อ.เฉลิม  อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดการสัมมนาด้านความมั่นคง และบูรณาการป้องกันการปราบปรามยาเสพติดที่โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส ขอนแก่น ว่า การพิจารณาร่าง พรบ.ปรองดอง ยังคงต้องฝาก สส.ของพรรคเพื่อไทยทุกคนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการทำความเข้าใจร่วมกับประชาชน เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายของการสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นภายในชาติในที่สุด

ร.ต.อ.เฉลิม  กล่าวอีกว่า การกวดขันปราบปรามกลุ่มขบวนการผู้ค้ายาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ผ่านมาดำเนินการไปอย่างเต็มที่และต่อเนื่องหลายพื้นที่มีผลการดำเนินที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมจนสามารถจับกุมกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ได้พร้อมของกลางจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดตามเขตชายแดนที่ยังคงต้องเพิ่มการกวดขันจับกุมและข้อมูลทางการข่าวให้เข้มข้นมากขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม การยึดทรัพย์ก็จะต้องดำเนินการที่ควบคู่ไปด้วย โดยรัฐบาลจะยังคงเน้นนโยบายหลักในการบำบัดฟื้นฟูกลุ่มผู้เสพ ที่เน้นไปในกลุ่มเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อเป็นการป้องกันและแสวงหาความร่วมมือจากข้อมูลในเบื้องต้นจนนำไปสู่การทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้ยาเสพติดหมดไปจากประเทศ            

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ