องอาจจี้นายกฯเร่งปราบโกงหน่วยงานรัฐ

  • วันที่ 27 เม.ย. 2556 เวลา 14:11 น.

องอาจจี้นายกฯเร่งปราบโกงหน่วยงานรัฐ

ปชป. จี้ นายกฯเร่งแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง ดันเป็นวาระแห่งชาติ เชื่อมีนักการเมืองเอี่ยว

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์  กล่าวถึงการประชุมและสัมมนาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ ที่ประเมินเรื่องความโปร่งใสการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ พบว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นขณะนี้ไม่ได้ลดลง แต่เพิ่มขึ้น จากเดิมร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 ในการจ่ายใต้โต๊ะให้กับข้าราชการ บางโครงการอาจถึงร้อยละ 50 จึงต้องการเรียกร้องรัฐบาลรับฟังข้อมูลเหล่านี้อย่างจริงจัง เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

“รัฐบาลควรให้ความสนใจเป็นวาระสำคัญของชาติ เพราะที่ผ่านมารัฐบาลไม่มีมาตรการปราบปรามทุจริตอย่างจริงจัง ข้อมูลครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับรัฐบาล จึงอยากเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ออกมาตรการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง เพราะการทุจริตเพิ่มขึ้นในสมัยรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งแน่ใจว่าต้องมีนักการเมืองฝ่ายบริหารเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอน นายกรัฐมนตรีจึงต้องกำหนดมาตรการและความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น อย่าปล่อยให้เป็นมะเร็งร้ายกัดกร่อนสังคมไทยจนอยู่ไม่รอด” นายองอาจ กล่าว

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ