ไทยยื่นศาลโลกแจงแผนที่พระวิหารวันนี้

  • วันที่ 26 เม.ย. 2556 เวลา 12:51 น.

ไทยยื่นศาลโลกแจงแผนที่พระวิหารวันนี้

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  เผย ทูต วีรชัย ยื่นศาลโลกแจงแผนที่พระวิหารวันนี้

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหัวหน้าคณะเผยแพร่ข้อเท็จจริงคดีตีความคำพิพากษาปราสาทพระวิหารปี 2505 เปิดเผยว่า การชี้แจงพื้นที่ใกล้เคียงปราสาทของฝ่ายไทย จะส่งเอกสารผ่านนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเนเธอร์แลนด์ ในฐานะหัวหน้าคณะทนายความ เพื่อเป็นผู้นำเอกสารดังกล่าวส่งให้นายทะเบียนศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ไอซีเจ) หรือศาลโลก จากนั้นศาลโลกจะแจ้งว่าคู่ความทั้งสองฝ่ายได้ส่งคำตอบเรียบร้อยแล้ว และจะคัดสำเนาคำตอบของอีกฝ่ายส่งให้คู่ความ

ทั้งนี้ คณะทนายความต่อสู้คดีของไทย จะเป็นผู้พิจารณาสำเนาคำตอบของกัมพูชา ก่อนจะส่งเอกสารข้อคิดเห็นต่อคำตอบดังกล่าวให้ศาลโลกภายใน 3 พ.ค. หากศาลไม่ต้องการข้อมูลใดเพิ่มเติมอีก ก็จะเป็นขั้นตอนรอคำพิพากษา และโดยทั่วไปศาลจะแจ้งวันนัดฟังคำพิพากษาล่วงหน้าเป็นเวลา 3 สัปดาห์ ส่วนเอกสารคำตอบ และข้อคิดเห็นของไทย จะยังไม่เผยแพร่ต่อสาธารณะ เนื่องจากอาจกระทบต่อรูปคดี

ข่าวอื่นๆ