ชินวรณ์ ขานรับข้อเสนอ ทปอ. ประชามติยุบสภา

  • วันที่ 08 เม.ย. 2553 เวลา 16:48 น.

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการแสดงความเห็นด้วยกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่จะให้มีการลงประชามติเรื่องการยุบสภา

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รมว.ศึกษาธิการ(ศธ.)  เปิดเผยถึงกรณีที่ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) มีข้อให้รัฐบาลในการแก้ไขสถานการณ์ทางการเมือง ซึ่งเสนอให้เปิดเจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงเป็นรอบที่ 3 และขอให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 165 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กำหนดวันลงประชามติ ว่าจะมีการยุบสภาภายใน 15 วันหรือไม่ เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศมีส่วนในการตัดสินใจ ซึ่งตรงกับความคิดเห็นของผู้ชุมนุมในขณะนี้ และเป็นการนำปัญหาสำคัญ กลับสู่การตัดสินใจของประชาชนและทำให้การชุมนุมยุติลงได้

นายชินวรณ์กล่าวว่า ข้อเสนอจาก ทปอ.ถือเป็นทางออกที่ดีทางหนึ่ง ที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาทางการเมือง อย่างไรก็ตาม  ศธ. เห็นว่า ควรทำความเข้าใจให้บุคลากรทั้งหมดในข้อเท็จจริงทุกแง่มุมก่อน หากจะมีการทำประชามติ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง

ทั้งนี้ สิ่งที่ ทปอ.ให้ข้อเสนอแนะมา รัฐบาลควรรับฟัง ซึ่งในขณะนี้ กระบวนการที่รัฐบาลพยายามทำ คือการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อคุ้มครองประชาชนซึ่งเป็นสุจริตชน และเชื่อมั่นว่าผู้ที่ติดตามข่าวสาร ก็จะเห็นว่ารัฐบาลพยามยามที่จะแก้ไขสถานการณ์จากเบาไปหาหนัก และไม่พยายามให้สถานการณ์เลวร้ายลง หรือเดินหน้าไปสู่ความรุนแรง

“สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้ เป็นเรื่องที่ต้องเห็นใจรัฐบาล อย่างไรก็ดี หากทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ ความชอบธรรมในการใช้ความรุนแรงก็จะไม่สามารถกระทำได้  ทั้งนี้ ในส่วนข้อเสนอของกลุ่มผู้ชุมนุม ที่น่าเป็นห่วงคือเป็นข้อเสนอฝ่ายเดียว โดยไม่มีปัจจัยที่ชี้ให้เห็นว่าองค์ประกอบภายหลังที่หากมีการยุบสภา จะดำเนินการต่อไปอย่างไร ซึ่งหากผู้ชุมนุมมีความจริงใจในการร่วมแก้ไขปัญหาบ้านเมืองโดยสันติวิธี ก็ควรมีข้อเสนอที่มีความชัดเจนมากกว่านี้”นายชินวรณ์กล่าว

ข่าวอื่นๆ