303นักวิชาการออกโรงค้านยุบสภาจี้ทหารทำหน้าที่

วันที่ 08 เม.ย. 2553 เวลา 13:16 น.
นักวิชาการ 303 คนค้านใช้ความรุนแรงต่อต้านการยุบสภา แนะรัฐบาลเร่งปฏิรูปการเมือง “สายหยุด” จี้ทหารทำหน้าที่รักษาความสงบบ้านเมือง หากทำไม่ได้ลาออกไปเลย

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมชั้น 7 ตึกเอนกประสงค์ ธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์ กลุ่มนักวิชาการที่ยืนยันความถูกต้องต่อสังคม  ร่วมกันออกแถลงการณ์   “คัดค้านความรุนแรงที่ไร้สติ  ต่อต้านการยุบสภาที่ไร้เหตุผล   เร่งปฏิรูปการเมือง เพื่อเป็นทางออกต่อสังคม”  โดยมีผู้ร่วมแถลง  ได้แก่   ศ.นพ. ประมวล  วีรุตมเสน  คณะแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร. สุรชัย  ศิริไกร  อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นพ. ตุลย์  สิทธิสมวงศ์ คณะแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผศ. ทวี  สุรฤทธิกุล  สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  และ รศ.สมชัย  ศรีสุทธิยากร  อดีตรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   โดยประกาศจุดยืนในสถานการณ์การเมืองที่วิกฤตของสังคมไทยในขณะนี้ว่า

1. การชุมนุมทางการเมืองเป็นสิทธิตามรัฐธรรมนูญ  แต่การกระทำผิดกฎหมาย ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อสาธารณะ การใช้ความรุนแรงข่มขู่  และสร้างความรู้สึกหวาดกลัวแก่ประชาชน  เป็นสิ่งที่สังคมสมควรประนาม

2. ข้อเรียกร้องเพื่อให้เกิดการยุบสภา  เป็นข้อเรียกร้องที่ปราศจากเหตุผลอันควร  การกล่าวอ้างถึงสังคมที่ไม่สงบ จนเป็นเหตุต้องยุบสภา  เป็นการส่งเสริมให้เกิดแบบอย่างในการใช้กำลังรุนแรง และการกะเกณฑ์คนมาสร้างความเสียหาย  เพื่อหวังผลในเชิงการเมือง  จึง เป็นเรื่องรัฐบาลไม่จำเป็นต้องรับฟัง  หรือ ต้องเจรจาด้วยแต่อย่างใด

3. การรักษากฎหมายและสร้างสังคมให้คืนสู่ปกติสุขโดยเร็ว เป็นหน้าที่ที่รัฐต้องเร่งรีบดำเนินการ  ก่อนที่บ้านเมืองจะเสียหายไปมากกว่านี้

4. การปฏิรูปทางการเมืองและสังคม  โดยระดมความเห็นจากทุกภาคส่วนมามองปัญหาที่เกิดขึ้น และร่วมกันออกแบบกลไกเพื่อการปฏิรูปการเมืองและสังคม ถือเป็นภารกิจที่มีความสำคัญสูงสุดของรัฐบาลชุดปัจจุบัน  และต้องทำด้วยความจริงใจ  เพื่อพิสูจน์ให้เห็นว่า รัฐบาลตั้งใจจะแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

โดยการออกแถลงการณ์ครั้งนี้มี  คณาจารย์ 303  ราย ร่วมลงรายชื่อสบ  ประกอบด้วย ศาสตราจารย์ 17 คน  รองศาสตราจารย์ 111 คน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 53 คน อาจารย์ นายแพทย์ แพทย์หญิง ทั้งที่จบปริญญาตรี โทและเอก 100 คน และ บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาการและนักวิชาการอิสระ 22 คน  จากมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน  14 แห่ง คือ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ   มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และนักวิชาการอิสระ

พล.อ.สายหยุด เกิดผล ประธานมูลนิธิองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย  กล่าวว่า สถานการณ์ขณะนี้ทหารต้องออกมาทำหน้าที่ เพราะฝ่ายการเมืองมีหน้าที่ในการให้นโยบายเท่านั้น   ดังนั้น จึงอยากให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รมว.กลาโหม  และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกเหล่าทัพ  ออกมาประกาศจุดยืนของการทำหน้าที่ของตัวเองในการดูแลประชาชน   ไม่ใช่นิ่งเฉยจนเกิดอึดอัดต่อประชาชนว่าทหารไม่เป็นเอกภาพกับฝ่ายการเมือง ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง เพราะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองที่ต้องทำอย่างดีที่สุด  หากทำไม่ได้หรือไม่อยากทำก็ควรลาออกไปดีกว่า

ด้าน รศ. สมชัย  กล่าวว่า   ที่ผ่านมาทหารทำหน้าที่ได้ดีในการดูแลทหารเองเท่านั้น  โดยเฉพาะวันที่เสื้อแดงจะบุกราบ 11 ที่ทหารแสดงศักยภาพของตัวเองด้วยการขู่ว่าจะประกาศกฎอัยการศึก  จนคนเสื้อแดงไม่กล้าเคลื่อนขบวน แต่ในวันนี้ทหารกลับไม่ดูแลประชาชนทำให้สังคมรู้สึกผิดหวังมาก ทั้งที่ทหารสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้ เพราะรัฐบาลได้ให้อำนาจมาแล้ว

“ผมย้ำว่าไม่ได้ยุให้ออกมาปฏิวัติ รัฐประหาร หรือทำร้ายประชาชน  แต่ต้องการให้ทหารออกมาช่วยทำให้บ้านเมืองให้เกิดความปกติสุข  ผมเชื่อว่าศักยภาพที่กองทัพมีอยู่สามารถทำได้ โดยอาจจะเป็นการกดดันให้เพื่อให้ผู้ชุมนุมสลายตัวเองแบบเดือนเม.ย.ปีที่แล้วก็ได้ เพราะการชุมนุมครั้งนี้คุกคามประชาชนผู้บริสุทธิ์อย่างมาก”นายสมชัย กล่าว

สำหรับรายชื่อนักวิชาการ 303 คนมีดังนี้

1. ศาสตราจารย์ ดร.  ชัยอนันต์  สมุทวณิช   ราชบัณฑิต
2. ศาสตราจารย์ นพ. ประมวล วีรุตมเสน  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  ธำรงธัญวงศ์  อธิการบดี  สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
4. ศาสตราจารย์ ดร. จรัส  สุวรรณมาลา  คณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. ศาสตราจารย์ ดร. ปราโมทย์  นาครทรรพ  นักวิชาการอิสระ
6. ศาสตราจารย์ ดร. สุรชัย  ศิริไกร  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
8. ศ. นพ. ยง ภู่วรวรรณ  คณะแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
9. ศาสตราจารย์ ดร. สุมาลี  สังข์ศรี  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10. ศาตราจารย์  ศักดา  ศิริพันธ์  อดีต คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. ศาสตราจารย์ นพ. ประสิทธิ์ ฟูตระกูล  ภาควิชากุมาร  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12. ศาสตราจารย์ พญ. นริสา  ฟูตระกูล  ภาควิชาสรีรวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13. ศาสตราจารย์  ดร.สุจริต  เพียรชอบ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. ศาสตราจารย์ ดร. วรศักดิ์  เพียรชอบ   คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15. ศาสตราจารย์ นพ. วสันต์  สุเมธกุล  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
16. ศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนาถ  บุนนาค  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
17. ศาสตราจารย์ ดร. อมรา  ประสิทธิ์รัฐสินธุ์  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
18. รองศาสตราจารย์ สมชัย  ศรีสุทธิยากร  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
19. รองศาสตราจารย์ ไว  จามรมาน  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
20. รองศาสตราจารย์ หริรักษ์  สูตะบุตร  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21. รองศาสตราจารย์  นพ. เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
22. รองศาสตราจารย์ ยืน  ภู่วรวรรณ  รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
23. รองศาสตราจารย์ สุรัตน์  โหราชัยกุล  คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
24. รองศาสตาจารย์ ดร. โกวิทย์ กังสนันท์  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
25. รองศาสตราจารย์ พวงแก้ว  ปุณยกนก  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
26. รองศาสตราจารย์ นพ. บรรยง  ภักดีกิจเจริญ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
27. รองศาสตราจารย์ นพ. ชาครีย์  กิติยากร  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
28. รองศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี คูณมี   คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
29. รองศาสตราจารย์  ดร. วิชัย อุตสาหจิต  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
30. รองศาสตราจารย์  ดร. ประดิษฐ์ วรรณรัตน์  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
31. รองศาสตราจารย์  ดร. ธวัชชัย  ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
32. รองศาสตราจารย์ นพ.สุพจน์ ศรีมหาโชตะ   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
33. รองศาสตราจารย์ ดร. ต่อตระกูล ยมนาค  นักวิชาการอิสระ
34. รองศาสตราจารย์ ทญ. พนมพร  วานิชชานนท์  คณะทันตแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
35. รองศาสตราจารย์ ทญ. สุขนิภา  วงศ์ทองศรี  คณะทันตแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
36. รองศาสตราจารย์ ทญ. อารีย์  เจนกิตติวงศ์  คณะทันตแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
37. รองศาสตราจารย์  ดร. รัตน์  เสรีนิราศ  คณะทันตแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
38. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ถิ่นเคารพ  คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
39. รองศาสตราจารย์ ปัญญารักษ์  งามศรีตระกูล  คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
40. รองศาสตราจารย์ ทพ. ดร.วีระ เลิศจิราการ  คณะทันตแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41. รองศาสตราจารย์ สุรีย์ สมประดีกุล  คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล
42. รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา  แก้วเทพ  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
43. รองศาสตราจารย์   ดร.ปาริชาติ  สถาปิตานนท์  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
44. รองศาสตราจารย์   ดร. ยุบล  เบ็ญจรงค์กิจ  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45. รองศาสตราจารย์   ดร.สราวุธ  อนันตชาติ  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
46. รองศาสตราจารย์  กรรณิการ์  อัศวดรเดชา  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
47. รองศาสตราจารย์   พัชนี  เชยจรรยา  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
48. รองศาสตราจารย์  รุ่งนภา  พิตรปรีชา  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49. รองศาสตราจารย์   พรรณี  ชิโนรส  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
50. รองศาสตราจารย์  สุชาดา  ศิริพันธ์  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
51. รองศาสตราจารย์ บุศบรรณ ณ สงขลา  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
52. รองศาสตราจารย์ ถิรนันท์  อนวัชศิริวงศ์  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
53. รองศาสตราจารย์ เมตตา  วิวัฒนานุกูล  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
54. รองศาสตราจารย์ อวยชัย  พานิช   คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
55. รองศาสตราจารย์  ปัทมวดี  จารุวร  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
56. รองศาสตราจารย์ รักศานต์  วิวัฒน์สินอุดม  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
57. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดา  ปั้นเหน่งเพ็ชร์   คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
58. รองศาสตราจารย์ ดร.จีระ  ประทีป  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
59. รองศาสตราจารย์สุขุมาลย์  ชำนิจ   สาขาวิชาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
60. รองศาสตราจารย์ ดร.รสคนธ์  รัตนเสริมพงษ์  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
61. รองศาสตราจารย์ ดร.เทพศักดิ์  บุณยรัตพันธุ์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
62. รองศาสตราจารย์ปิยะนุช  โปตะวณิช  สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
63. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  ศิวะเดชาเทพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
64. รองศาสตราจารย์พูนสุข  เวชวิฐาน สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
65. รองศาสตราจารย์ ดร.ชยาพร  วัฒนศิริ  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
66. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  คงสม   สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
67. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  จิตตลดากร  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
68. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยาธร  ท่อแก้ว  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
69. รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติพัฒน์  เอี่ยมนิรันดร์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
70. รองศาสตราจารย์ธิดา  โมสิกรัตน์  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
71. รองศาสตราจารย์สมัครสมร  ภักดีเทวา  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
72. รองศาสตราจารย์ เรือเอกหญิงปรียา  หิรัญประดิษฐ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
73. รองศาสตราจารย์ ดร.สาคร  บุญดาว  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
74. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตรา  วีรบุรีนนท์  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
75. รองศาสตราจารย์สุณี  ภู่สีม่วง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
76. รองศาสตราจารย์ณัฏฐพร  พิมพายน  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
77. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจิตต์  เชาวกีรติพงศ์  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
78. รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  รุ่งเรืองกลกิจ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
79. รองศาสตราจารย์นพพร  โทณะวณิก  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
80. รองศาสตราจารย์วราภรณ์  อุปลาคม  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
81. รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ศักดิ์  แป้นสัมฤทธิ์  สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
82. รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิวรรณ ตันติรจนาวงศ์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
83. รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิกาญจน์ ทวิสุวรรณ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
84. รองศาสตราจารย์ ดร.ประภาพรรณ  เอี่ยมสุภาษิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
85. รองศาสตราจารย์ ดร.ประจวบจิตร  คำจัตุรัส  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
86. รองศาสตราจารย์อุษาวดี จันทรสนธิ  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
87. รองศาสตราจารย์ ดร.หฤษฎี  ภัทรดิลก   สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
88. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  โพธิ์ดี  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
89. รองศาสตราจารย์ลัดดา  พิศาลบุตร  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
90. รองศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  อยู่ประเสริฐ สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
91. รองศาสตราจารย์ ดร.พงศ์พันธุ์  เธียรหิรัญ  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
92. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์  วงส์พิเชษฐ  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
93. รองศาสตราจารย์สมเกียรติ  จันทร์ไพแสง  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
94. รองศาสตราจารย์มาลี  สุรเชษฐ  สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
95. รองศาสตราจารย์ ดร.วาริณี  เอี่ยมสวัสดิกุล สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
96. รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีนวล  สถิตวิทยานันท์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
97. รองศาสตราจารย์บุญทิพย์  สิริธรังศรี  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
98. รองศาสตราจารย์กรองกาญจน์  ศิริภักดี  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
99. รองศาสตราจารย์อนัญญา  สิทธิอำนวย  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
100. รองศาสตราจารย์มาลี  ล้ำสกุล  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
101. รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์  วิภาวิน  สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
102. รองศาสตราจารย์ชำนาญ  เชาวกีรติพงศ์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
103. รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  เพ็ญศิรินภา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
104. รองศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์  เกยุรานนท์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
105. รองศาสตราจารย์สุรเดช  ประดิษฐบาทุกา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
106. รองศาสตราจารย์สราวุธ  สุธรรมาสา  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
107. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์  สุนทรไชย  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
108. รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีศักดิ์  จินดานุรักษ์  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
109. รองศาสตราจารย์ศิริศักดิ์  ศุภมนตรี  สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
110. รองศาสตราจารย์ประภาศรี  พงศ์ธนาพาณิช สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
111. รองศาสตราจารย์ลัดดาวัลย์  เพชรโรจน์  สำนักทะเบียนและวัดผล
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
112. รองศาสตราจารย์ชนินาฏ  ลีดส์  สาขาวิชานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
113. รองศาสตราจารย์ไพบูรณ์  คะเชนทรพรรค์  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
114. รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์  อุมะวิชนี  ภาควิชาปรัชญา  คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
115. รองศาสตราจารย์ เกศรา อัศดามงคล  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
116. รองศาสตราจารย์ไพโรจน์  จงบัญญัติเจริญ   มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
117. รองศาสตราจารย์ พรรณจิตต์ นิลกำแหง  คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
118. รองศาสตราจารย์ พรรัตน์ดำรุง  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
119. Associate Prof. Dr. Ariya Aruninta  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
120. Assocciate Prof. Sorawit Narupiti  คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
121. รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ สัจกุล  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
122. รองศาสตราจารย์ ม.ล. ไขสิริ ปราโมช  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
123. รองศาสตราจารย์ ดร. จรูญศรี มาดิลกโกวิท  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
124. รองศาสตราจารย์  ดร. ชนิตา รักษ์พลเมือง  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
125. รองศาสตราจารย์ ดร. สำลี ทองธิว  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
126. รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริเดช สุชีวะ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
127. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระ  สัจกุล  อาศรมศิลป์   คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
128. รองศาสตราจารย์  ดร.เพ็ญศิริ  เจริญพจน์  ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์  ม.
ศิลปากร
129. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พิชาย  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
130. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ตุลย์  สิทธิสมวงศ์  คณะแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
131. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รจิต  วัฒนสินธุ์  อดีตอาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
132. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทวี  สุรฤทธิกุล  สาขาวิชารัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
133. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เมธาวุฒิ  พีรพรวิทูร  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี              
ม. ธรรมศาสตร์
134. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรางคณา  ผลประเสริฐ   สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
135. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดจิต  เจนนพกาญจน์  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
136. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอมอร  จารุรังษี  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
137. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัณฉัตร  หมอยาดี  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
138.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา  ใจกว้าง  สาขาวิชาศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
139. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาสมา  สุทธิพงศ์  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
140. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภวัต  เจียมจิณณวัตร สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
141. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. ภากร  จันทนมัฏฐะ  อายุรแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ม. มหิดล
142. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โอฬาร  พรหมาลิขิต  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
143. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิชิต ลีละศิธร  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
144. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิทย์  วราวิทย์  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
145. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สมัญญา  ทิศาวิภาต  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
146. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สุทัศน์  รุ่งเรืองหิรัญญา  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
147. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. กอปรชุษณ์ ตยัคคานนท์  คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
148. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ. กำธร มาลาธรรม  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
149. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ไขศรี  ภักดิ์สุขเจริญ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
150. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. สมบัติ กุสุมาวลี คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิต   
พัฒนบริหารศาสตร์
151. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ณาณัฏฐ์ธัญ  วงศ์บ้านดู่   คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
152. ผู้ช่วยศาตราจารย์  เมธา  เสรีธนาวงศ์  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
153. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ม.ล. วิฏาราธร  จิรประวัติ คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
154. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม  คลี่ฉายา  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
155. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นภวรรณ  ตันติเวชกุล  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
156. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สุทธยา  สมสุข  คณะบริหารธุรกิจ  ม.เทคโนโลยีราชมงคล  พระนคร
157. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทญ.ดร. อรนาฏ  อัมพรอร่ามเวทย์  คณะทันตแพทย์ศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
158. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทญ. พัชรา  พิพัฒนโกวิท  คณะทันตแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
159. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ทพ. ดร.กิตต ต.รุ่งเรือง  คณะทันตแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
160. ผู้ช่วยศาสตราจาย์ ทญ.ดร.รัชนี   อัมพรอร่ามเวทย์   คณะทันตแพทย์ศาสตร์  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
161. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จตุรงค์  จงสถิตย์ไพบูลย์  คณะแพทยศาสตร์ ม. สงขลานครินทร์  
162. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดวงเดือน  รัตนะมงคลกุล  คณะพยาบาลศาสตร์  ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
163. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พิรังรอง  รามสูต  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
164. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณรงค์  ขำวิจิตร  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
165. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราธิป  ศรีราม  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
166. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ส่งเสริม  หอมกลิ่น  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
167. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรณพ  จีนะวัฒน์  สาขาวิชาศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
168. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  ชีวเกษมสุข  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
169. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติกา  จิวาลักษณ์  สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
170. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรสา  ปานขาว  สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
171. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปองสิน วิเศษศิริ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
172. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  กัลยา ปริปัญญาพร   คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
173. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. จันทร์ทรงกลด คชเสนี  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
174. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. ชื่นชนก โควินท์  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
175. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. พันธ์ศักดิ์ พลสารัมย์  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
176. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร. อำไพ ตีรณสาร  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
177. ผู้ช่วยศาสตราจารย์  พันทิพา หลาบบุญเลิศ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
178. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอมอร  นิรัญราช  ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
179. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวดี  พัฒโนทัย  ภาควิชาภาษาฝรั่งเศส คณะอักษรศาสตร์ ม.ศิลปากร
180. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิตติ  ศิริวัฒน์  คณะทันตแพทย์ศาสตร์ ม.ศรีนครินทร์วิโรฒ
181. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พญ. สินี ดิษฐบรรจง  คณะแพทย์ศาสตร์  ม.มหิดล
182. DR. Simant Prakoonwit  University of Reading, UK.
183. ดร. จิณดิษฐ์ ละออปักษิณ   คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
184. ดร.ชนิตา  รักษ์พลเมือง  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
185. ดร. ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
186. ดร. เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
187. ดร.พรสิริ   ปุณเกษม  คณะบัญชี  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
188. ดร. ถนอมวงศ์  ล้ำยอดมรรคผล  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
189. ดร.อนุชิต  ล้ำยอดมรรคผล  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
190. ดร.ญาติ  กฤษณังกูร  อดีตอาจารย์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
191. ดร. สุทธิลักษณ์  หวังสันติธรรม  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
192. ดร. จิรยุทธ์  สินธุพันธุ์  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
193. ดร. จิรบุณย์  ทัศนบรรจง คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
194. ดร. โสภาวรรณ  บุญนิมิตร   คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
195. ดร. ศรเนตร  อารีโสภณพิเชษฐ์  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
196. ดร.อุบลวรรณ  หงษ์วิทยากร  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
197. ดร. ม.ร.ว. รุจยา  อาภากร  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
198. ดร. พรรณี  ชีวินศิริวัฒน์  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
199. ดร.พูลทรัพย์ วิรุฬหกุล  อดีตนักวิชาการประมงทรงคุณวุฒิ กรมประมง
200. ดร.ไกร  ตั้งสง่า  นักวิชาการอิสระ
201. นพ. วิชช์ เกษมทรัพย์  คณะแพทยศาสตร์  รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
202. นพ. อาคม  นงนุช  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
203. นพ. ชาครีย์  จักรพันธุ์  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
204. นพ. ธนพจน์  จันทร์นุ่ม  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
205. นพ.สุรศักดิ์  กันตชูเวสศิริ  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
206. พญ. แสงศุลี ธรรมไกรสร  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
207. พญ. มนฑรัตน์  จินดา  คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
208. พญ. วรรณี  เกศมาลาศิริ   โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
209. พญ. พรพรรณ ศรีพรสวรรค์ คณะแพทย์ศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
210. พญ. กนิษฐา  กิจสมบัติ  รพ.ชลประทาน  มศว.
211. พญ. กชพร วงษ์สุวรรณ  รพ.ชลประทาน  มศว.
212. Dr. Panpim Cheaupalakit    International College มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
213. Ajarn Malin Dejtisak  International College มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
214. Ajarn Theerapong Subsupanwong  International College มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
215. อาจารย์ คมสันต์  โพธิ์คง   สาขานิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
216. อาจารย์ ณัฏศิษฏ์  ใจสะอาด  สาขาวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
217. อาจารย์อนันต์  เหล่าเลิศวรกุล  คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
218. อาจารย์ ยอดชาย ชูศรี  นักวิชาการอิสระ
219. อาจารย์ รจเรข  รุจนเวช คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
220. อาจารย์ธวัชชัย   ศุภดิษฐ์   คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
221. อาจารย์อรทัย  วารีสอาด คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 
222. อาจารย์ ดังกมล  ณ ป้อมเพชร 
223. อาจารย์นายแพทย์ ชัชชัย  ปรีชาไว  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
224. อาจารย์ พญ. สุภวรรณ  เลาหศิริวงศ์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
225. อาจารย์ บุณฑรี  วานิชวัฒนรำลึก  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
226. อาจารย์วรรณพร  อิศวิลานนท์  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
227. อาจารย์ อรศิริ  อมรวิทยาชาญ    มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
228. อาจารย์  ชัยพฤกษ์  กุสุมาพรรณโญ  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
229. อาจารย์ พัชนี  ภาษิตชาคริต  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
230. อาจารย์ สุธีร์  รัตนะมงคลกุล  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
231. อาจารย์ อรพิน  ธนพันธุ์พาณิชย์  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
232. อาจารย์  ไพโรจน์ ฉัตรานุกูลชัย  มหาวิทยาลัย ศรีนครินทร์วิโรฒ
233. อาจารย์ กฤช วีรกุล  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำแพงแสน
234. อาจารย์พรชัย  อั้นขาว  ม.เทคโนโลยีราชมงคล  พระนคร
235. อาจารย์ ดนุวัส  สาคริก  วิทยาลัยนานาชาติ  มหาวิทยาลัยรังสิต
236. อาจารย์ จารุวรรณ  เอกวัลลภ  คณะแพทยศาสตร์  ศิริราช  มหาวิทยาลัยมหิดล
237. อาจารย์ ใจชนก ภาคอัต  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
238. อาจารย์ ภัทรกิติ์ โกมลกิติ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
239. อาจารย์ จิราภรณ์  ภัทราภานุภัทร  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
240. อาจารย์ วิเชียร กระภูฤทธิ์  นักวิชาการอิสระ
241. อาจารย์นฤภัทร  ตั้งมั่นคงวรกูล   นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ม.ศรีนครินทรวิโรฒ
242. อาจารย์จิตต์ภิญญา  ชุมสาย ณ อยุธยา   นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ
243. อาจารย์บุณฑริกา  สุวรรณวิบูลย์  คณะแพทยศาสตร์  ศิริราชพยาบาล
244. อาจารย์พัชรินทร์  ปิงเมืองแก้ว  มหาวิทยาลัยนเรศวร
245. อาจารย์ศิริลักษณ์ สุตันไชยนันท์  Media Production Department  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
246. อาจารย์ พรรษาสิริ  กุหลาบ  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
247. อาจารย์ มานพ  แย้มอุทัย  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
248. อาจารย์มรรยาท  อัครจันทโชติ  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
249. อาจารย์พักตร์พิไล  คุปตะวาทิน  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
250. อาจารย์วิไลรักษ์  สันติกุล   คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
251. อาจารย์สมิทธิ์  บุญชุติมา  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
252. อาจารย์ ธีรดา จงกลรัตนาภรณ์  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
253. อาจารย์ปรีดา  อัครจันทโชติ  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254. อาจารย์สุกัญญา  สมไพบูลย์  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
255. อาจารย์ประภัสสร  จันทร์สถิตย์พร  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
256. อาจารย์ เต็มสิทธิ์  ศิริพานิช  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
257. อาจารย์วราภัสสร์  รังสิยวัฒน์  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
258. อาจารย์ไศลทิพย์  จารุภูมิ  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
259. Mr. James Haft  หลักสูตรนานาชาติ  คณะนิเทศศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
260. อาจารย์สิริพิชญ์ วรรณภาส  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
261. อาจารย์จรีพร  โชติวิบูลย์ทรัพย์   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
262. อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  วัฒนาพงษากุล  สาขาวิชาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
263. อาจารย์วสันต์  รัตนโภคา  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
264. อาจารย์ ดร.นรินทร์ทิพย์  ทองศรี  สาขาวิชาศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
265. อาจารย์อิงอร  ไชยเยศ  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
266. อาจารย์วิลาวัลย์  ศิลปศร  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
267. อาจารย์บุณฑริกา  นันทา  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
268. อาจารย์ปิลันธนา  แป้นปลื้ม  สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
269. อาจารย์กิตติ  ลี้สยาม  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
270. อาจารย์อดิศักดิ์  สุมาลี  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
271. อาจารย์กุลธิดา  บรรจงศิริ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
272. อาจารย์ ดร.ช่อทิพย์  บรมธนรัตน์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
273. อาจารย์อรวรรณ  น้อยวัฒน์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
274. อาจารย์วุฒิ  วุฒิธรรมเวช  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
275. อาจารย์พวงพกา  กิจจานนท์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
276. อาจารย์กิตติพงษ์  เกียรติวัชรชัย  สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
277. อาจารย์วนิดา  ลิวนานนท์ชัย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
278. อาจารย์รณชิต  จินะดิษฐ์  อาจารย์พิเศษ  คณะดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล
279. อาจารย์ ศาสตรา โตอ่อน คณะนิติศาสตร์ ม.รังสิต
280. อาจารย์ ศรันยา เสี่ยงอารมณ  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
281. อาจารย์ สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
282. นางปาณัสกร นวลวัฒน์  คณะสหเวชศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
283. KANYA  PITTAYAWAT    คณะพยาบาลศาสตร์    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
284. นาย เทพมนตรี  ลิมปพยอม นักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์
285. นายภราเดช พยัฆวิเชียร  นักวิชาการอิสระ เลขาธิการมูลนิธิใบไม้เขียว 
286. พลตรีหญิง อุษณีย์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา  นักวิชาการอิสระ
287. นายอาทิตย์  กระภูฤทธิ์  นักวิชาการสาธารณสุข รพ.สงขลา 
288. นางรัตติกร เอกษมานนท์   ข้าราชการบำนาญ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
289. นางพรทิพย์  โภไคยอุดม  สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
290. นายณรงค์  ช่อนาม  วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข  จุฬาฯ
291. นางสาว สิณะตา  ศรีสวาท  ฝ่ายวิจัย  คณะวิทยาศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
292. Chusak Kongmanee  หัวหน้าฝ่ายประมวลข้อมูล  สำนักทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
293. นายวรชัย  สิงหฤกษ์  นักวิชาการอิสระ 
294. นายชรัตน์  สินธุสอาด  นักวิชาการอิสระ
295. นายจุมพล  หมอยาดี  นักวิชาการอิสระ
296. นายสาธิต  มัลลิกะมาส  นักวิชาการอิสระ
297. นางอัญญมณี  มัลลิกะมาส  นักวิชาการอิสระ
298. นางรัชนีวลัย  ภัทรกมล  นักวิชาการอิสระ
299. นางวรรณวิไล  เชาว์ธาดาพงศ์  นักวิชาการอิสระ
300. นางสาวบุษราคัม  เพชรคล้าย  นักวิชาการอิสระ
301. นางปองศิริ  ยูวะเวส  นักวิชาการอิสระ
302. นายสุชาติ  เกตุนุติ  นักวิชาการอิสระ
303. นายวรศักดิ์  เหลืองสุวรรณ  นักวิชาการอิสระ