21สส.เพื่อไทยดันร่าง"พรบ.นิรโทษ"เข้าสภา

  • วันที่ 06 มี.ค. 2556 เวลา 14:46 น.

สส.เพื่อไทยเซ็นชื่อดันร่าง พ.ร.บ.นิรโทษเข้าสภา เตรียมยื่น "ขุนค้อน" 7 มี.ค. ยันนิรโทษทุกสีเสื้อไม่รวมแกนนำ-ผู้สั่งการ

วรชัย

เมื่อเวลา 13.30 น.ที่รัฐสภา สส.พรรคเพื่อไทย ประกอบด้วย นายวรชัย เหมะ สส.สมุทรปราการ นายสมคิด เชื้อคง สส.อุบลราชธานี นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ สส.บัญชีรายชื่อ พร้อมด้วยนายคารม พลกลาง และนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) ร่วมกันแถลงเตรียมเสนอร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมแก่ผู้ซึ่งกระทำความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน พ.ศ.... โดยเข้าจะยื่นต่อนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 7 มี.ค.เวลา 13.00 น.

นายวรชัย กล่าวว่า ได้รวบรวมรายชื่อ สส.พรรคเพื่อไทย จำนวน 21 คนเพื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ โดยมอบหมายให้ทีมทนาย นปช.จัดทำร่างขึ้นเพื่อเสนอต่อสภา อย่างไรก็ตามการเสนอร่างครั้งนี้ไม่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลหรือพรรคการเมือง แต่ถือเป็นเอกสิทธิ์ของ สส.ในการเข้าชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนบริสุทธิ์ทุกสีเสื้อ ตั้งแต่การยึดสนามบิน ยึดทำเนียบรัฐบาล หรือ การชุมนุมทางการเมืองในปี 53 ที่ขณะนี้มีผู้ต้องคดีรวมทุกสีเสื้อกว่า 1 พันคน ทั้งนี้ขอย้ำว่า ร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ไม่นิรโทษแกนนำหรือบุคคลที่มีอำนาจในการสั่งการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการ และคาดว่า ร่างพ.ร.บ.จะพิจารณาแล้วเสร็จภายในสมัยประชุมนี้

นายวรชัย กล่าวต่อว่า สำหรับนายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาฯ ที่เตรียมเรียกตัวเเทน 4 กลุ่มการเมืองเข้าหารือถึงเเนวทางนิรโทษกรรมวันที่ 11 มี.ค.นี้ ถือเป็นเเนวทางของนายเจริญ การผลักดันร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้เป็นเรื่องต่างคนต่างทำที่ สส.มีเอกสิทธิ์ของตัวเอง อีกทั้งทางพรรคประชาธิปัตย์เองได้เเถลงมติที่ประชุมพรรคว่าจะไม่เข้าร่วมการเจรจาด้วย จึงเห็นว่าการเจรจาของนายเจริญอาจเป็นไปได้ยาก

อย่างไรก็ตามหากนายเจริญผลักดัน ร่างพ.ร.บ.นิรโทษอีกฉบับได้สำเร็จก็สามารถไปพิจารณาร่วมกันในชั้นตั้งคณะกรรมาธิการได้ ส่วนในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ระบุเวลาไม่ครอบคลุมการชุมนุมของกลุ่มองค์การพิทักษ์สยาม (อพส.) นั้น มองว่าในระหว่างการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อาจมีการเเก้ไขเพิ่มเติมหรือเชิญ พล.อ.บุญเลิศ เเก้วประสิทธิ์ ประธาน อพส.เข้าร่วมเป็นคณะกรรมาธิการก็ได้เช่นกัน         

นายคารม กล่าวว่า เนื้อหาในร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ มีเนื้อหาที่ครอบคลุมกว้างกว่า พ.ร.บ.ฉบับอื่นในมาตรา 3 ที่นอกจากนิรโทษบรรดาการกระทำใดๆ ของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมืองแล้ว ร่าง พ.ร.บ.ยังนิรโทษบุคคลซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง แต่การกระทำนั้นมูลเหตุเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมืองด้วย เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับโทษทั้งที่ไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมด้วย

นายคารม กล่าวอีกว่า สำหรับข้อกังวลต่อกระบวนการกลั่นกรองว่าบุคคลใดจะเข้าข่ายการนิรโทษหรือไม่นั้น เบื้องต้นทาง สส.ที่ลงนามต้องการผลักดันร่างเข้าสู่สภาผ่านการรับหลักการก่อน หลังจากนั้นจะมีการแปรญัตติและมีการตั้งคณะกรรมาธิการขึ้นมากลั่นกรองกฎหมาย จึงเห็นว่าต้องมีการถกเถียงถึงรายละเอียดเพิ่มเติมของร่าสงกฎหมาย ซึ่ง สส.ฝ่ายค้าน ที่เห็นต่างสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมได้

ทั้งนี้เนื้อหาตามมาตรา 3 ในร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวระบุว่า ให้บรรดาการกระทำใดๆ ของบุคคลที่เกี่ยวกับการชุมนุมทางการเมืองหรือการแสดงออกทางการเมือง หรือบุคคลซึ่งไม่ได้เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมือง แต่กระทำการนั้นมีมูลเหตุเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งทางการเมือง โดยการกล่าวด้วยวาจาหรือโฆษณาด้วยวิธีการใด เพื่อเรียกร้องให้มีการต่อต้านรัฐ การป้องกันตน การต่อสู้ขัดขืนการดำเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือการชุมนุม การประท้วง หรือการแสดงออกด้วยวิธีการใดๆ อันอาจเป็นการกระทบต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย ทรัพย์สิน หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดของบุคคลอื่น ซึ่งเป็นเหตุการณ์สืบเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง หรือการแสดงออกทางการเมือง ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย.พ.ศ.2549 ถึงวันที่ 10 พ.ค.พ.ศ.2554 ไม่เป็นความผิดต่อไป และให้ผู้กระทำการนั้นพ้นจากการเป็นผู้กระทำความผิดและความรับผิดโดยสิ้นเชิง

การกระทำในวรรคหนึ่งไม่รวมถึงการกระทำใดๆ ของบรรดาผู้ซึ่งมีอำนาจในการตัดสินใจ หรือสั่งการให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองในห้วงเวลาดังกล่าว                              

ข่าวอื่นๆ