มติสมช.ต่ออายุพรก.ฉุกเฉินชายแดนใต้

วันที่ 04 มี.ค. 2556 เวลา 13:32 น.
มติสมช.ต่ออายุพรก.ฉุกเฉินชายแดนใต้
มติสมช.ชงครม.ต่อพรก.ฉุกเฉินใต้3เดือน รอประเมินสถานการณ์ก่อนใช้กม.มั่นคงใน5อำเภอ

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) เผยที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน มีมติให้ขยายเวลาการประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไปอีก 3 เดือน จากเดิมที่จะครบกำหนดในวันที่ 19 มี.ค.นี้          ทั้งนี้ ทางศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.) ได้เสนอความเห็นว่าควรจะมีการยกเลิกประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ในพื้นที่ 5 อำเภอ ประกอบด้วย อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี, อ.เบตง และ อ.กาบัง จ.ยะลา, อ.แว้ง และ อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ซึ่งที่ประชุมฯ ได้เห็นพ้องต้องกันในเรื่องดังกล่าว แต่ต้องการให้มีการดำเนินการเป็นไปตามโรดแมปของ สมช.ที่ต้องนำเรื่องนี้ไปพูดคุยหารือกับกลุ่มบีอาร์เอ็น และหากในพื้นที่ 5 อำเภอดังกล่าวมีแนวโน้มไปในทางที่ดีขึ้นก็สามารถยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และนำ พ.ร.บ.ความมั่นคง เข้ามาใช้ในพื้นที่แทน          ส่วนเหตุผลที่จะให้ 5 พื้นดังกล่าวที่มีการปรับใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคง นั้น เลขาธิการ สมช.ระบุว่า พิจารณาจากสถิติของสถานการณ์ความรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาซึ่งถือว่ามีน้อยมาก และดูจากความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่จะนำกำลังเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทย และเจ้าหน้าที่ตำรวจมาชดเชยเจ้าหน้าที่ทหาร และรับฟังความคิดจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก ซึ่ง ศอ.บต.ได้รายงานมาว่าใน 5 พื้นดังกล่าวควรยกเลิกการใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ          "ใน 5 อำเภอมีความมั่นใจที่จะประกาศใช้ พ.ร.บ.ความมั่นคงได้ เพียงแต่ขอให้มีกระบวนการในการพูดคุย เพราะเมื่อมีการลงนามกับกลุ่มบีอาร์เอ็นแล้ว ทางไทยก็อยากดูความจริงใจกับฝ่ายที่จะพูดคุยว่าเราจะสามารถดำเนินการควบคู่ไปได้อย่างไร" พล.ท.ภราดร กล่าว          ทั้งนี้คาดว่าจะนำผลประชุมวันนี้เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาได้ในสัปดาห์หน้า