รัฐบาลแจงรายละเอียดคลังข้อมูลน้ำฯ

  • วันที่ 02 มี.ค. 2556 เวลา 10:56 น.

รัฐบาลแจงรายละเอียดคลังข้อมูลน้ำฯ

รอยล-เลิศวิโรจน์ แจงรายละเอียดคลังข้อมูลน้ำฯ เผย ประชาชนสามารถเข้าไปดูข้อมูลน้ำผ่านเว็บไซต์ โมบายแอฟและมีเดีย บ็อกซ์

ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร และ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวใน รายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์ พบประชาชน เกี่ยวกับ คลังข้อมูลน้ำ และภูมิอากาศแห่งชาติ

ดร.รอยล กล่าวว่า คลังข้อมูลดังกล่าว มี 12 หน่วยงานที่มีข้อมูลรวมกัน 105 รายการ ซึ่งมีข้อมูลเยอะมาก เราทำเสริมเพิ่มไปอีกการใช้แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1.ประมวลผล 2.แจ้งไปที่ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ และ 3.ส่งไปที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำเนาไปที่กรมชลประทานที่เป็นหน่วยปฏิบัติ ถ้ามีวิกฤตเกิดปัญหาอุทกภัยก็จะดูเรื่องการบริหารจัดการเขื่อนและประตูระบายน้ำดูว่าจะเปิดหรือไม่ ต่อจากนี้ไปข้อมูลที่ทุกคนใช้เกี่ยวข้องกับอากาศและน้ำจะเป็นชุดเดียวกัน และคาดว่าปีนี้จะขยายทำร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยา จะทำให้การพยากรณ์แม่นยำขึ้น และเราใช้ข้อมูลของต่างประเทศให้เห็นภาพทั้งภูมิภาค จะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย ทั้งนี้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ได้ทางเว็บไซต์ มีเดียบ็อกซ์ แอพสโตร์

นายเลิศวิโรจน์ กล่าวว่า ในส่วนของกรมชลประทานก็ดูเรื่องการบริหารจัดการน้ำ โดยเฉพาะเรื่องการเกษตร หรือเรื่องอุทกภัย ก็จะดูเรื่องของเขื่อน การระบายน้ำในเขื่อน จริงๆในอดีตในทางปฏิบัติในอดีตเราก็มีข้อมูลอยู่ แต่ระบบที่มีอยู่ไม่เป็นเอกภาพ เพราะการบริหารจัดการในอดีต กว่าจะได้เครื่องมือจัดหาเป็นรายปี ถ้าไม่มีคลังข้อมูล ก็เป็นการบริหารจัดการคนละระบบ แต่วันนี้ในเบื้องต้น กรมชลประทานมีระบบปริมาตรอยู่ 23 ลุ่มน้ำ แต่ละลุ่มน้ำก็เป็นคนละระบบ แต่ตอนนี้ก็มีระบบรวมและเชื่อมข้อมูลเข้ามา

ทั้งนี้ เมื่อ 27 ก.พ.ที่ผ่านมา นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้เปิดตัวคลังข้อมูลน้ำและและภูมิอากาศแห่งชาติอย่างเป็นทางการ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บริเวณสะพานแดง คลองรังสิตประยูรศักดิ์

โดยรัฐบาลมอบหมายให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) ดำเนินการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ให้เป็นระบบกลางในการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำ ทั้งข้อมูลแผนที่ ข้อมูลสถิติ ข้อมูลสถานการณ์น้ำปัจจุบัน ข้อมูลคาดการณ์ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำทั้ง 12 หน่วยงานมาอยู่บนระบบเดียวกัน ปัจจุบันได้ดำเนินการพัฒนาระบบพร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้ว ซึ่งคลังข้อมูลดังกล่าวจะช่วยให้รัฐบาลมีข้อมูลและระบบสารสนเทศที่พร้อมเพื่อการตัดสินใจในการรับมือกับภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

ข่าวอื่นๆ

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต

ช้าไว้ก็ดี

วันที่ 07 ม.ค. 2562

62 ปีสยอง

วันที่ 04 ม.ค. 2562

ระวังซ้ำรอยเดิม

วันที่ 02 ม.ค. 2562

อานิสงส์ถ้วนหน้า

วันที่ 28 พ.ย. 2561

ข่าวอื่นๆ