กกต.จัดกิจกรรมเชิญชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

วันที่ 27 ก.พ. 2556 เวลา 10:43 น.
กกต.จัดกิจกรรมเชิญชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.
กกต. จับมือ กศน. จัดกิจกรรมส่งเสริมเชิญชวนเลือกตั้ง กทม. ส่ง นักศึกษา ไปสังเกตการณ์การเลือกตั้งด้วย

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง พร้อมกับจัดกิจกรรมการรณรงค์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร บริเวณลานพระราชวังดุสิต โดยมีคณะผู้บริหาร กลุ่มนักเรียนนักศึกษา ประชาชน และบุคคลากรจากสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต มาร่วมขบวนรณรงค์การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้นายภุชงค์ นุตราวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า การรณรงค์เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกมาเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญชองการเลือตั้ง เพราะเป็นการสร้างความเข้าใจของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในการพิจารณาเลือกคนดีมีความสามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้จะมีการส่งนักศึกษาเป็นผู้สังเกตการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,548 หน่วย หน่วยละ 2 คน เชื่อว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปอย่างยุติธรรม

ทั้งนี้ในการเดินรณรงค์จะเคลื่อนขบวนไปตามถนนราชดำเนิน ถนนราชสีมา ถนนศรีอยุธยา ถนนพระราม 5 ถนนประชาธิปไตย ถนนวิสุทธิกษัตริย์ ถนนพิษณุโลก ถนนราชวิถี ถนนพิชัย ถนนนครปฐม และถนนกรุงเกษมดังนั้น ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่ 3 มีนาคมนี้ ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 15.00 น.เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม