40สว.ค้านนิรโทษชี้กม.คลุมเครือ

วันที่ 11 ก.พ. 2556 เวลา 17:14 น.
40สว.ค้านนิรโทษชี้กม.คลุมเครือ
40 สว.ค้าน นิรโทษกรรม ชี้ กฎหมายมีความคลุมเครือ อาจเอื้อให้คนทำผิด 112 มากขึ้น

นายไพบูลย์ นิติตะวัน สว.สรรหา แกนนำกลุ่ม 40 สว. กล่าวระหว่างการประชุมวุฒิสภาว่า ขอคัดค้านการออกพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมตามที่คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) เพราจะเป็นการสนับสนุนการนิรโทษให้กับผู้ที่กระทำผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112

นอกจากนี้ร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว ได้ระบุว่า ไม่รวมถึงการกระทำใดๆของผู้มีอำนาจในการตัดสินใจหรือสั่งการให้มีการเคลื่อนไหวในห้วงเวลาดังกล่าว ซึ่งไม่มีความชัดเจน ทำให้ถือโอกาสจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมาวินิจฉัยส่วนนี้ เชื่อว่าจะมีการช่วยเหลือพรรคพวกกัน ดังนั้นเพื่อความชัดเจนให้ระบุเพิ่มว่า ไม่รวมถึงผู้ที่เป็น หรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยถือว่าชัดเจน ไม่ต้องมีคณะกรรมการตีความอีก   

นายสมชาย แสวงการ สว.สรรหา แกนนำกลุ่ม 40 สว. กล่าวว่า การออกกฎหมายนิรโทษกรรมถือเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับรัฐบาลเพราะมีเสียงข้างมากอยู่แล้ว  แต่ถามว่าจะออกฎหมายนิรโทษให้กับใคร ใครได้ประโยชน์คำนิยามว่า “ประชาชนผู้บริสุทธิ์”ใครจะเป็นผู้นิยาม มีการกล่าวอ้างว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นพันเป็นแสนคน

ทั้งนี้หากรัฐบาลจะนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่มีความผิดในการชุมนุม ก็ทำได้ไม่ยาก โดยสั่งการไปที่ ตำรวจ กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอ อัยการ โดยสั่งไม่ฟ้อง ศาลก็ยกให้อยู่แล้ว จึงอยากให้นายกรัฐมนตรีกลับไปทบทวนข้อเสนอ ของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ(คอป.)ให้ครบทุกข้อโดยคำนึงถึงความเหมาะสม  ไม่เช่นนั้นจะไม่เกิดความปรองดองและสร้างความขัดแย้งขึ้นใหม่ในสังคม