โพลเผยพงศพัศนำสุขุมพันธุ์

วันที่ 02 ก.พ. 2556 เวลา 12:19 น.
โพลเผยพงศพัศนำสุขุมพันธุ์
ดุสิตโพล เผย "พงศพัศ"นำ "สุขุมพันธุ์"  ชี้ชอบที่ตัวบุคคล 13.93%ยังไม่ตัดสินใจเลือกใคร

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความเห็นประชาชน เรื่อง เจาะลึกการตัดสินใจเลือก ผู้ว่าฯกทม. จากกลุ่มตัวอย่าง 3,214 คน สำรวจระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2556  พบว่า  พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ได้คะแนนนิยมของผู้สมัครผู้ว่าฯกทม. สูงสุด ที่ 41.00 % รองลงมาคือ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ที่ 36.12%  พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส 6.88 %นายโฆษิต สุวินิจจิต 0.97 % และายสุหฤท สยามวาลา 0.53% นขณะที่13.93% ยังไม่ตัดสินใจ

ส่วนสาเหตุที่ชอบ พล.ต.อ.พงศพัศ ร้อยละ 28.33 ระบุว่า ชอบที่ตัวบุคคล เป็นคนสุภาพ พูดจาดี เป็นกันเอง ไม่ถือตัว ขณะที่ ร้อยละ 27.86 ชอบ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ เพราะมีความตั้งใจในการทำงาน มีผลงานให้เห็น และน่าจะแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ดี  ส่วนร้อยละ 37.04  ชอบ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เพราะทำงานเป็นอิสระ ไม่อิงพรรคการเมือง  ร้อยละ 37.50 ชอบ นายโฆษิต เพราะชอบผู้สมัครเป็นกันเอง ไม่ถือตัว และร้อยละ 44.14 เลือก นายสุหฤท เพราะชอบผู้สมัคร เป็นกันเอง ใจดี ไม่ถือตัว