ปูเยือนกัมพูชา 4ก.พ.

วันที่ 30 ม.ค. 2556 เวลา 09:46 น.
ปูเยือนกัมพูชา 4ก.พ.
นายกฯ เยือนกัมพูชา 4 ก.พ. ร่วมพิธีถวายพระเพลิง เจ้านโรดมสีหนุ -หารือข้อราชการ ฮุน เซน

กระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศกัมพูชาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 โดยภารกิจสำคัญของนายกรัฐมนตรีและคณะในการเยือนกัมพูชาครั้งนี้ คือการเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระนโรดม สีหนุ พระวรราชบิดา ซึ่งจะเริ่มขึ้นในเวลาประมาณ 16.30 น.และสิ้นสุดในเวลา 18.30 น.

ส่วนภารกิจอื่นๆ ได้แก่การเข้าพบและหารือข้อราชการกับ  ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และการเข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี ซึ่งอยู่ระหว่างรอยืนยันกำหนดเวลาจากฝ่ายกัมพูชา

การเยือนของนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้ เป็นอีกวาระหนึ่งที่ผู้นำของทั้งสองฝ่ายจะได้กระชับความสัมพันธ์ และหารือประเด็นความร่วมมือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงด้านคมนาคมระหว่างกัน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมของทั้งสองฝ่าย เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่งคั่งบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา