สว.จี้ช่วยวีระถูกละเมิดสิทธิ

วันที่ 28 ม.ค. 2556 เวลา 13:23 น.
สว.จี้ช่วยวีระถูกละเมิดสิทธิ
สว.จี้กระทรวงต่างประเทศช่วย "วีระ" ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนขังเดี่ยวคุกเขมร ห้ามอ่าน ห้ามเขียน

น.พ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สว.สรรหา กล่าวหารือก่อนเข้าสู่วาระประชุมวุฒิสภาว่า  ​ระหว่างที่ตนเองเดินทางไปร่วมประชุมนานาชาติเรื่องประชากรและพัฒนาของสมาชิกรัฐสภาระหว่างประเทศเอเซียและแอฟริกา ที่กรุงพนมเปญ เมื่อวันที่ 25 ม.ค. ได้ขอให้สถานทูตไทยประสานเข้าไปเยี่ยม นายวีระ สมความคิด ที่ถูกจับกุม โดยได้ถามสารทุกข์สุขดิบ สรุปว่า นายวีระถูกจำคุกมา 2 ปีเศษแล้ว ตั้งแต่ 25 ธ.ค.​ด้วยข้อหาที่นายวีระ ไม่ยอมรับถือการล้ำพรมแดน แต่นายวีระถือว่าหมู่บ้านหนองจาน ที่ถูกจับกุมนั้นเป็นพื้นที่ของไทย รัฐบาลทั้งชุดปัจจุบันและรัฐบาลก่อน กำลังทำให้ประเทศไทยเสียดินแดน เพราะไม่พยายามต่อสู้และให้การช่วยเหลือ ไปยอมรับแผนที่มาตรา 1: 200000   โดยกัมพูชายึดถือแผนที่ที่ประเทศฝรั่งเศสทำขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยไม่คำนึงถึงสันปันน้ำตามหลักสากล

อย่างไรก็ตาม ​รัฐบาลไม่ให้การช่วยเหลือนายวีระที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน ถูกขังเดี่ยว ไม่ยอมให้พูดคุยกับใคร และไม่ให้เขียนหรืออ่านหนังสือใดๆ กระทรวงการต่างประเทศต้องลงมาดูแลเรื่องนี้ เพราะการสูญเสียอิสรภาพโดยไม่มีความผิดกระทบต่อจิตใจมากอยู่แล้ว แต่กลับอ่านและเขียนหนังสือไม่ได้ถือเป็นการผิดหลักสากลของทุกองค์กรระหว่างประเทศทุกแห่ง

บทความแนะนำ