ปชป.เสนอรัฐถกต่างชาติแก้ปัญหาโรฮิงญา

  • วันที่ 19 ม.ค. 2556 เวลา 13:00 น.

ปชป.เสนอรัฐถกต่างชาติแก้ปัญหาโรฮิงญา

โฆษกพรรคประชาธิปัตย์  เสนอให้รัฐบาลประสานองค์กรระหว่างประเทศ ช่วยแก้ปัญหาชาวโรฮิงญา

นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เสนอแนวทางแก้ปัญหาชาวโรฮิงญา โดยให้รัฐบาลไปเจรจากับประเทศพม่าและบังคลาเทศให้ยอมรับการมีตัวตนและให้ สัญชาติกับชาวโรฮิงญาที่เกิดที่ประเทศนั้นๆเพื่อลดปัญหาการอพยพ และประสานไปยังองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การสหประชาชาติ (UN) และสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาติ (UNHCR) ในการเข้าไปพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ โดยอาศัยองค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้เข้าไปเจรจาต่อรองกับประเทศที่มีชาวโร ฮิงญา และเพื่อลดปัญหาการอพยพ รวมถึงไทยอาจพิจารณารับกลุ่มโรฮิงญามาทำงานในสาขาอาชีพที่ไม่ต้องใช้ฝีมือ และทักษะ โดยให้มีการลงทะเบียนชาวโรฮิงญาอย่างถูกต้องและจำกัดจำนวนและกำหนดโซนนิ่ง ให้ชัดเจน รวมถึงเข้มงวดในการตรวจคนเข้าเมืองไม่ให้มีการค้ามนุษย์ ตลอดจนประสานไปยังประเทศที่ 3 ที่ต้องการแรงงานเหล่านี้ เช่น กลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่เป็นชาวมุสลิมด้วยกัน

นอกจากนี้ควรมีการประสานงานกับกลุ่มประเทศยุโรปและยูเอ็น ที่มีความพร้อมที่จะรับชาวโรฮิงยา ในการหาถิ่นที่อยู่อย่างถาวรต่อไป

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ