นายกญี่ปุ่นกำหนดเยือนไทย 17-18 ม.ค.นี้

วันที่ 11 ม.ค. 2556 เวลา 20:47 น.
นายกญี่ปุ่นกำหนดเยือนไทย 17-18 ม.ค.นี้
รัฐบาลไทยเตรียมต้อนรับ "ชินโซ อาเบะ" นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น พร้อมหารือกระชับความสัมพันธ์ด้านการค้าและการพัฒนา

นายดำรง ใคร่ครวญ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยว่า  นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น และภริยา จะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2556 เป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นในรอบ 11 ปี หลังจากการเยือนของนายกรัฐมนตรีจุนอิชิโร โคอิซึมิ เมื่อปี 2545 โดยการเยือนประเทศในภูมิภาคอาเซียนของผู้นำญี่ปุ่นครั้งนี้ จะเดินทางไปยังประเทศเวียดนามก่อนแล้วจึงมาประเทศไทย และอินโดนีเซียตามลำดับ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและสัมพันธ์อันดีที่ญี่ปุ่นให้กับ 3 ประเทศ

ทั้งนี้ ในช่วงเย็นของวันที่ 17 มกราคม นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นจะพบหารือข้อราชการกับนายกรัฐมนตรีในประเด็นต่างๆ ครอบคลุมทั้งด้านทวิภาคี พหุภาคี และความร่วมมือในภูมิภาค รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการส่งเสริมหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย - ญี่ปุ่นบนพื้นฐานความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนาน 125 ปี ที่ให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยและผลประโยชน์ร่วมกันตลอดมา โดยจะหารือถึงความร่วมมือโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค ระบบป้องกันน้ำท่วม รถไฟความเร็วสูง การสำรวจเทคโนโลยีดาวเทียม ที่ไม่ได้พัฒนาเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่จะขยายการเชื่อมออกไปยังภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้นำ 2 ประเทศจะหารือถึงความร่วมมือกันพัฒนาทรัพยารมนุษย์ ที่ทั้งสองประเทศยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะ ที่จำเป็นต้องทำให้เกิด ความสมดุลในเรื่องนี้

“นายกรัฐมนตรีทั้งสองจะหารือแนวทางเพื่อส่งเสริม ความมั่งคั่ง ความสงบสุข และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาค โดยผ่านกรอบความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ซึ่งได้ฉลองครบรอบความสัมพันธ์เป็นปีที่ 40 ในปีนี้ กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น และกรอบความร่วมมือภูมิภาคอื่นๆ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการเชื่อมโยง การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และความร่วมมือระหว่างกัน” นายดำรง กล่าว

อย่างไรก็ตาม ไทยและญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ได้รับประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) โดยในปี 2555 (มกราคม - พฤศจิกายน) มูลค่าการค้ารวมไทยและญี่ปุ่น จำนวน 2.11 ล้านล้านบาท โดยญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทย ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของญี่ปุ่น ในด้านการลงทุนนั้น ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับ 1 ของไทย โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 3.12 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 63% ของการลงทุนต่างชาติทั้งหมด โดยญี่ปุ่นยังเป็นตลาดนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่อันดับที่ 3 ของไทย รองจากมาเลเซียและจีน โดยในปี 2555 (มกราคม - พฤศจิกายน) มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาไทยทั้งสิ้น 1,239,555 คน ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยไปญี่ปุ่นในปี 2555 มีจำนวน 211,076 คน เพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า 62.4%