เผยปมเขมรอภัยโทษ "ราตรี-วีระ"

วันที่ 11 ม.ค. 2556 เวลา 17:53 น.
เผยปมเขมรอภัยโทษ "ราตรี-วีระ"
ที่ปรึกษาสมเด็จฮุนเซ็นเผยอภัยโทษและลดโทษให้ "ราตรี-วีระ" เพราะนายกฯไทยมีความสัมพันธ์ดีกับกัมพูชา

นายพัด  สุภาภา หรือ ลี ยง พัด  ประธานกรรมการบริษัท  LYP กรุ๊ป  และที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจของสมเด็จเดโชฮุนเซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา กล่าวถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาได้ทำเรื่องลดโทษนายวีระ สมความคิด และอภัยโทษ น.ส.ราตรี พิพัฒนาไพบูลย์  ว่า ความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายกรัฐมนตรีกัมพูชากับนายกรัฐมนตรีไทย มีส่วนสำคัญที่ทำให้รัฐบาลกัมพูชาทำเรื่องลดโทษและอภัยโทษให้กับคนไทยทั้ง 2 คนโดยเฉพาะการที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของไทย มีบุคลิกภาพที่อ่อนน้อม  สุภาพ และเป็นสุภาพสตรีที่มีอัธยาศัยดีไม่แข็งกร้าว ทำให้นายกรัฐมนตรีฮุนเซนประทับใจ ทำให้ปัญหาต่างๆ  ที่เคยเกิดขึ้นได้รับการแก้ไข หรือมีแนวโน้มที่จะหาข้อยุติกันได้ และเชื่อว่า ปัญหาตามแนวชายแดนไทย- กัมพูชาอุณหภูมิของความขัดแย้งจะลดลงไป

“ผมชื่นชมนายกยิ่งลักษณ์ เป็นผู้หญิงที่มีความอ่อนน้อมสุภาพ ต่อการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง 2 ประเทศ ซึ่งการลดโทษและอภัยโทษให้คนไทยทั้ง 2 คน ที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำในกัมพูชาก็เป็นเพราะนายกรัฐมนตรีกัมพูชาได้รับการประสานจากนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ซึ่งผมมองว่า ปัญหาต่างๆ ตามชายแดนทั้ง 2 ประเทศ จะได้รับการแก้ไขด้วยดี และทำให้ความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศดีขึ้น” นายพัด กล่าว

ที่ปรึกษานายกฯสมเด็จฮุนเซ็น  กล่าวอีกว่า  เมื่อชายแดนสงบ ประชาชนทั้ง 2 ประเทศ ก็จะเดินทางไป-มาหาสู่กันทำการค้า การลงทุน ระหว่างกัน  เดินทางท่องเที่ยวระหว่างกัน เพิ่มมากขึ้น ก็จะทำให้เกิดการลงทุนและร่วมมือในการพัฒนาธุรกิจการลงทุนระหว่างกันในทุก  ๆ ด้าน  เพราะเมื่อทุกอย่างดีขึ้น ความไว้วางใจก็เกิดขึ้นด้วย