ดึง"ฮาร์วาร์ด"ศึกษาแก้รธน.

  • วันที่ 08 ม.ค. 2556 เวลา 11:35 น.

ดึง"ฮาร์วาร์ด"ศึกษาแก้รธน.

เพื่อไทยหวั่นมหาวิทยาลัยชั้นนำไม่รับศึกษาแก้ รธน.เตรียมดึงมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดทำแทน

นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า จากผลการสัมมนาพรรค เมื่อวันที่ 6 ม.ค. ชัดเจนว่าพรรคเห็นพ้องให้เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยจะให้คณะรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของรัฐไปศึกษาไม่เกิน 45-60 วัน แต่หากมหาวิทยาลัยปฏิเสธอาจต้องหาสถาบันอื่นๆ อาทิ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดก็ได้

นายโสภณ เพชรสว่าง ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า คณะอนุกรรมการฯ ได้ศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2550 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะส่งข้อสรุปทั้งหมดให้ประธานสภา

สำหรับสาระสำคัญคือ ที่มาของ สส. สว.จะย้อนกลับไปใช้แบบปี 2540 และให้มีการยุบศาลรัฐธรรมนูญแล้วกลับไปใช้ตุลาการรัฐธรรมนูญ โดยมาจากการคัดเลือกของรัฐสภามีอำนาจเพียงการตีความกฎหมายที่ขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญเท่านั้น และให้ยกเลิกศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยให้ศาลยุติธรรมเป็นผู้ทำหน้าที่ตัดสิน

ขณะเดียวกันเสนอให้ยกเลิกมาตรา 309 เพราะเป็นมาตราที่สนับสนุนการทำรัฐประหารโดยไม่มีความผิด แต่จะไม่มีผลย้อนหลังกับคดีที่คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ (คตส.) ตัดสินไปแล้ว ส่วนคดีที่ยังไม่ตัดสินก็ให้สู้คดีกันไป

ข่าวอื่นๆ