สั่งลพบุรีจัดเลือกตั้งสส.เขต4ใหม่

วันที่ 28 ธ.ค. 2555 เวลา 17:31 น.
สั่งลพบุรีจัดเลือกตั้งสส.เขต4ใหม่
ศาลฎีกาฯสั่งให้มีจัดการเลือกตั้งสส.ลพบุรี เขต 4 ขึ้นใหม่แทนเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ พรรคภูมิใจไทย  ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง สนามหลวง ศาลได้ อ่านคำสั่งในคดีดำ ลต.ที่ 15/2555 ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง ขอให้ศาลฎีกาฯมีคำสั่งเลือกตั้งใหม่แทนนายเกียรติ เหลืองขจรวิทย์ สส.ลพบุรี เขต 4 พรรคภูมิใจไทย ผู้คัดค้าน ที่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง          ศาลฎีกาฯพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ขณะที่นายสุบรรณ จิระพันธุ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี เป็นผู้ให้การสนับสนุนนายเกียรติ ให้มาสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย โดยนายสุบรรณได้พูดผ่านเครื่องขยายเสียงต่อหน้าประชาชนได้ความว่า ให้ช่วยเลือกคนของนายสุบรรณแล้วจะมีงบประมาณที่ต.เกาะรัง และ ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อจะได้มีงบประมาณนำมาซื้อของแจกชาวบ้านอีก          ดังนั้น ถ้อยคำของนายสุบรรณดังกล่าว ทำให้เข้าใจได้ทันทีว่า นายสุบรรณต้องการให้ประชาชนที่มารับแจกแว่นตาลงคะแนนเลือกตั้งให้แก่ นายเกียรติ ผู้คัดค้านเพื่อให้ได้เป็น ส.ส.ลพบุรีเขต 4 แม้ว่า ขณะที่มีการแจกแว่นสายตาทั้งสองตำบลนั้น นายเกียรติผู้คัดค้าน จะไม่อยู่ด้วยก็ตาม กรณีจึงปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า การที่นายสุบรรณกล่าวปราศรัยในโครงการแจกแว่นตาเพื่อจูงใจผู้รับไปลงคะแนนเลือกตั้ง สส. ให้ผู้คัดค้าน จึงเป็น

การฝ่าฝืนมาตรา 53(1),57 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ทำให้การเลือกตั้ง ส.ส.ลพบุรี เขต 4 ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้คัดค้านมิได้เป็นไปโดยสุจริต และเที่ยงธรรม ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งจึงมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้ง ส.ส.ลพบุรี เขต 4 ขึ้นใหม่แทนนายเกียรติผู้คัดค้าน.