ป.ป.ช.เปิดกรุรมต. พงศ์เทพรวยสุด

วันที่ 24 ธ.ค. 2555 เวลา 12:10 น.
ป.ป.ช.เปิดกรุรมต. พงศ์เทพรวยสุด
ป.ป.ช.เปิดกรุรัฐมนตรีพงศ์เทพรวยสุด2,921ล.-พงษ์ศักดิ์868ล.-ณัฐวุฒิ4ล.-หมอชลน่าน3ล.

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีการเปิดเผยบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยเป็นการแสดงทรัพย์สินในส่วนคณะรัฐมนตรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 3 (ครม.ปู3) ที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมา จำนวน 23 ราย 24 ตำแหน่ง          รัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินมากที่สุดในครม.ชุดดังกล่าว ได้แก่ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่มีทรัพย์สิน 331,151,991.87 บาท ภรรยามี 2,590,184,577.62 บาท บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 11,427.08บาท ไม่มีหนี้สิน รวมทั้งตนเองและคู่สมรสมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินทั้งสิ้น 2,921,347,996.57 บาท          รองลงมาคือ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รมช.มหาดไทย มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินจำนวน 1,140,464,623 บาท และนพ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รมว.สาธารณสุข ที่มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 963,772,183.44 บาท          ส่วนรัฐมนตรีที่มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินน้อยที่สุดนั้น เป็นของ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข ที่มีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน 3,409,618.31 บาท รองมาคือ นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.เกษตรและสหกรณ์ โดยมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สิน จำนวน 5,192,684 บาท ไม่มีหนี้สิน