คนอยากให้นักการเมืองหยุดทะเลาะเป็นของขวัญ

วันที่ 23 ธ.ค. 2555 เวลา 09:20 น.
คนอยากให้นักการเมืองหยุดทะเลาะเป็นของขวัญ
ดุสิตโพล เผยปชช.ขอนักการเมืองหยุดทะเลาะกัน - เลิกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย เป็นของขวัญปีใหม่

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง การเมืองไทย ในวาระ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่คนไทยอยากให้นักการเมืองลอยแพความขัดแย้งและคอร์รัปชัน จากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 2,454คน ระหว่างวันที่ 15 - 22 ธันวาคม 2555 พบว่า ร้อยละ 61.76 ประชาชนอยากได้ของขวัญจากนักการเมืองมากที่สุดคือ หยุดทะเลาะเบาะแว้ง แบ่งฝักแบ่งฝ่าย มีความสามัคคี ปรองดอง ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน ขณะที่ ร้อยละ 49.23อยากให้ นายกรัฐมนตรี มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน บริหารบ้านเมืองด้วยความจริงใจ สร้างความสามัคคีปรองดอง ส่วนร้อยละ 47.52 อยากให้ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนักการเมืองที่ดี ตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ไม่มัวแต่ทะเลาะเบาะแว้งมีความสามัคคีปรองดอง          นอกจากนี้ ประชาชน ร้อยละ 59.21 อยากให้การทะเลาะเบาะแว้ง ความขัดแย้งแตกแยก ขาดความสามัคคี แบ่งฝักแบ่งฝ่าย หมดไปพร้อมกับปี 2555  ขณะที่ร้อยละ 62.49 อยากให้ปี 2556  การเมืองมีความสามัคคี ปรองดอง การร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า และร้อยละ 57.46  ในฐานะคนไทย จะทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ยึดหลักความสามัคคีปรองดอง ไม่ทำร้ายคนไทยด้วยกัน เพื่อช่วยการเมืองให้ดีขึ้น