โพลชี้ปชช.เห็นการเมืองไทยดีขึ้น

  • วันที่ 01 ธ.ค. 2555 เวลา 17:26 น.

โพลชี้ปชช.เห็นการเมืองไทยดีขึ้น

ผลสำรวจของสวนดุสิตโพล ประชาชนให้คะแนนการเมืองไทยดีขึ้นจาก 5.14 เป็น 5.24 คะแนน จากเต็ม 10 คะแนน

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจดัชนีการเมืองไทยในเดือน พ.ย. 55 จากประชาชนทั่วประเทศ 7,031 คน ระหว่างวันที่ 25-30 พ.ย.  โดยมีตัวชี้วัด รวม 25 ประเด็น ซึ่งภาพรวมส่วนใหญ่ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ส่งผลให้ดัชนีการเมืองไทยในเดือนพ.ย. ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.24 คะแนน สูงกว่าเดือนที่ผ่านมาซึ่งมีคะแนน 5.14 จากคะแนนเต็ม 10 โดยคะแนนที่น่าสนใจ อาทิ  ผลงานของนายกรัฐมนตรี ได้ 6.05 คะแนน , ผลงานรัฐบาล 5.90 คะแนน , สภาพเศรษฐกิจโดยภาพรวม ได้ 5.35 และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ 5.16 คะแนน

อย่างไรก็ตาม ดัชนีในส่วนที่ได้คะแนนไม่ถึงครึ่ง ที่สะท้อนถึงปัญหาการเมืองไทยที่ยังฉุดและแก้ไม่ตก ประกอบด้วย การแก้ปัญหาคอรัปชั่น การปฏิบัติตนของนักการเมือง  ความสามัคคี  การแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพล  การแก้ปัญหาความยากจน  ราคาสินค้า  การแก้ปัญหาการว่างงาน

ทั้งนี้ สำรวจดัชนีแยกตามภูมิภาค พบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้คะแนน 6.05 คะแนน ภาคเหนือ ให้คะแนน 5.63 คะแนน ภาคกลาง ให้ 5.29 คะแนน กรุงเทพมหานคร ให้ 4.44 คะแนน และภาคใต้ ให้ 4.00 คะแนน

ข่าวอื่นๆ