สรยุทธขึ้นศาลปกครองคดีฟ้องอสมท.

วันที่ 15 พ.ย. 2555 เวลา 11:25 น.
สรยุทธขึ้นศาลปกครองคดีฟ้องอสมท.
สรยุทธ สุทัศนะจินดา ขึ้นศาลปกครองไต่สวนคดี ฟ้อง อสมท. ผิดสัญญา

เช้าวันนี้ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้บริหาร บริษัท ไร่ส้ม จำกัด เดินทางมาที่ศาลปกครองกลาง ในคดีที่เป็นโจทก์ฟ้อง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ลงโฆษณาเกินโควตาที่ตกลงกันไว้ โดยศาลนัดไต่สวน เวลา 10.30 น.ที่ห้องพิจารณาคดีที่ 2

ทั้งนี้ ศาลปกครองกลาง นัดนั่งพิจารณาครั้งแรกในคดีพิพาทเกี่ยวกับการผิดสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์ ซึ่งบริษัท ไร่ส้ม จำกัด ยื่นฟ้อง บมจ.อสมท(MCOT) เพื่อขอให้ศาลมีคำสั่ง อสมท.ชำระเงินเนื่องจากผิดสัญญาร่วมดำเนินการรายการโทรทัศน์

คดีนี้บริษัท ไร่ส้ม ระบุในคำฟ้องว่า อสมท. ปฏิบัติผิดข้อตกลงและสัญญาร่วมผลิตรายการโทรทัศน์ในชื่อรายการ "คุยคุ้ยข่าว" ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 9 อ.ส.ม.ท.หรือสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ โดยเรียกเก็บค่าโฆษณาส่วนเกินจากผู้ฟ้องคดีโดยไม่ให้ส่วนลดทางการค้าตามข้อตกลง นอกจากนี้ อสมท. ยังได้โฆษณาเกินส่วนแบ่งเวลาตามข้อตกลง ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอให้คืนเงินค่าโฆษณาที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระเกินไป และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าโฆษณาส่วนเกินให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ชำระหนี้ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายในระยะเวลาที่กำหนดตามหนังสือทวงถาม เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย

ก่อนหน้านี้ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา ได้ชี้แจงในรายการเรื่องเล่าเช้านี้ ในประเด็นดังกล่าวว่า บริษัท ไร่ส้ม ได้จ่ายค่าโฆษณาจำนวน 138,790,000 บาท ครบถ้วนแล้ว ส่วนโฆษณาเกินเวลา พบว่าทาง อสมท. ลงเกินโควต้าที่ได้ตกลงกัน และอสมท ปฏิเสธที่จะชำระให้บริษัทในนามไร่ส้ม ก็ได้ฟ้องร้องขอขึ้นศาลปกครอง และคดีก็กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณา ส่วนกรณีเซ็นเช็ค 7 แสนบาท ที่มีลายมือชื่อของตนเอง ยืนยันว่ามีอำนาจลงนามเช็คทุกใบ เพราะเป็นกรรมการ ซึ่งทุกใบมีการจ่ายโดยหักภาษี ณ ที่จ่ายครบถ้วน ยันไม่มีการติดสินบนให้พนักงานระดับธุรการเพียง 1 คน ช่วยปกปิด

ทั้งนี้ หน่วยงาน อสมท. เป็นรัฐวิสาหกิจ มีระบบตรวจสอบเข้มข้น จึงเป็นไปไม่ได้ที่พนักงานระดับธุรการจะปกปิดจนไม่มีการตรวจสอบพบ ส่วนผลจะเป็นอย่างไร จะขอต่อสู้ตามสิทธิในกระบวนการยุติธรรมต่อไป

ภาพ/@Daratv
ภาพ/@Daratv