กำนัน-ผญบ.ต้านเสธ.อ้ายแช่แข็งประเทศ

วันที่ 15 พ.ย. 2555 เวลา 10:54 น.
กำนัน-ผญบ.ต้านเสธ.อ้ายแช่แข็งประเทศ
ชมรมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านเมืองกว๊านพะเยาต้านเสธ.อ้ายแช่แข็งประเทศกระทบภาพลักษณ์ไทย

นายวันชัย ไชยวงศ์ ประธานชมรมกำนันและผู้ใหญ่บ้านจังหวัดพะเยา กล่าวว่า กรณีที่ พล.อ. บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ หรือ เสธ.อ้าย ประธานองค์การพิทักษ์สยาม ที่ได้มีการจัดเตรียมทำการชุมนุมใหญ่วันที่ 24 พ.ย.นี้ ที่กรุงเทพ ฯไม่เห็นด้วยกับนโยบายให้มีการแช่แข็งประเทศไทย เหมือนการปิดประเทศ ตรงนี้คิดว่าไม่แตกต่างจากการทำปฏิวัติรัฐประหาร ทำให้ประเทศไทยต้องได้รับผลกระทบจากนานาประเทศที่ไม่ยอมรับ ขณะที่ในปี 2558 จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประเทศไทยเสมือนเป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศในประชาคมฯ แต่ภายในประเทศกลับมีกลุ่มบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีต่อประเทศ พยายามคิดจะทำลายภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของประเทศให้ลดลงและหมดไปต่อนานาประเทศในโลก ดังนั้นในฐานะผู้นำคนหนึ่งที่สนับสนุนวิถีประชาธิปไตย ต่อต้านแนวคิดดังกล่าวอย่างยิ่ง “ผมได้ประสานงานกับกลุ่มกำนัน ผู้ใหญ่บ้านของจังหวัดพะเยาทั้งหมดว่าขอให้อยู่ในที่ตั้งและสังเกตแต่ละพื้นที่ว่ามีความเคลื่อนไหวว่าจะมีกลุ่มประชาชนใดที่จะเดินทางไปร่วมชุมนุมกับ เสธ.อ้าย หรือไม่ เพราะบรรดาผู้นำไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง หรือหากมีกรณีที่ผู้นำบางคนอาจจะอยากไปร่วมการชุมนุมกับ เสธ.อ้าย ก็ขอให้คิดอย่างรอบคอบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับส่วนรวมด้วย” ปธ.ชมรมกำนัน  กล่าว ด้านนายศิริวัฒน์ จุปะมัดถา ผู้ประสานงานกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) จังหวัดพะเยา กล่าวว่า กลุ่มเสื้อแดงส่วนกลางมีนโยบายให้เสื้อแดงในระดับจังหวัด จัดกิจกรรมในพื้นที่ เป็นกิจกรรมเล็กแต่มีความต่อเนื่อง เป็นรูปกระบวนของการขับเคลื่อนที่มีพลัง โดยจะไม่มีการชุมนุมใหญ่เพื่อปะทะกับม็อบของเสธ.อ้าย แต่อย่างใด เพราะเสื้อแดงไม่ต้องการให้ประเทศต้องถูกแช่แข็งตามแนวคิดของเสธ.อ้าย แต่เสื้อแดงจะต้องรวมพลังกันแช่แข็งแนวคิดการปฏิวัติและรัฐประหารในประเทศไทย  “จังหวัดพะเยาได้มีการทำยุทธศาสตร์กิจกรรมในพื้นที่ โดยวันที่ 23 พ.ย.นี้ จะมีการจัดเวทีปราศรัยเรื่องการเมือง การต่อต้านปฏิวัติ รัฐประหาร การหารือเรื่องสนับสนุนให้แช่แข็งแนวคิดปฏิวัติและรัฐประหาร โดยจะเป็นการจัดเลี้ยงโต๊ะจีน จำนวน 100 โต๊ะ ณ ลานค้าชุมชนหนองระบู เทศบาลเมือง(ทม.)พะเยา อ.เมือง ให้เสื้อแดงพะเยาพบปะสังสรรค์กับแกนนำเสื้อแดงที่มาจากส่วนกลาง เช่น ดร.สุทิน คลังแสง  , พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ และคุณดารุณี กฤตบุญญาลัย” นายศิริวัฒน์ กล่าว