posttoday

นายกฯเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ

14 พฤศจิกายน 2555

นายกฯเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ก่อนกล่าวสุนทรพจน์ ลุยสร้างความเชื่อมั่น แก่นักลงทุน ลั่นปัญหาการเมืองต้องแก้ในสภา

นายกฯเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ก่อนกล่าวสุนทรพจน์ ลุยสร้างความเชื่อมั่น แก่นักลงทุน ลั่นปัญหาการเมืองต้องแก้ในสภา

นายกฯเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ ภาพจากกรมประชาสัมพันธ์

การเดินทางเยือนสหราชอาณาจักรของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและคณะ เมื่อวันที่ 13 พ.ย. นายกฯได้รับพระราชทาน พระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ได้สอบถามพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันดีในระดับราชวงค์ นอกจากนี้ นายกฯยังเป็นตัวแทนประชาชนไทยแสดงความยินดี เนื่องในโอกาส สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ทรงครองสิริราชครบ 60 ปี

วันเดียวกัน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ได่ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักธุรกิจสหราชอาณาจักรและนักธุรกิจไทยที่ร่วมคณะ จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และ United Kingdom Trade and Investment รวมทั้งกล่าวสุนทรพจน์ตอนหนึ่งว่า ไทยและสหราชอาณาจักรต่างยึดมั่นในคุณค่าประชาธิปไตยและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน อีกทั้ง รัฐบาลได้นำประชาธิปไตยกลับสู่ระบบแล้ว 

“ดิฉันยืนยันว่าจะสร้างความมั่นคงทางการเมืองและพื้นฐานประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต่อไป โดยยึดหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาล ประชาชนได้ให้อำนาจที่เป็นเอกฉันท์แก่รัฐบาลผ่านการเลือกตั้ง และด้วยการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ รัฐบาลจะดำเนินการกับอำนาจที่ต่อต้านประชาธิปไตยที่ยังมีอยู่ในประเทศไทย” นายกฯ กล่าว

นายกฯ กล่าวว่า  ความมั่นคงทางการเมืองเป็นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี รัฐบาลจะเดินหน้าส่งเสริมการปรองดองบนพื้นฐานนิติรัฐ และการเจรจาระหว่างทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ข้อขัดแย้งทางการเมืองจะต้องแก้ปัญหาในรัฐสภา ไม่ใช่การประท้วงบนถนนและความรุนแรง

ทั้งนี้ ประชาชนไทยและสหราชอาณาจักรต่างร่วมได้ประโยชน์จากการส่งเสริม ความมั่นคงและความรุ่งเรืองของโลก ซึ่งในการหารือกับนายกรัฐมนตรีอังกฤษ จะร่วมกันสร้าง ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ ซึ่งไม่เพียงแต่การขยายความร่วมมือในประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ แต่ยังเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการเติบโตและการจ้างงานร่วมกัน ความร่วมมือจะครอบคลุมทุกด้านทั้ง เศรษฐกิจการศึกษา การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมและสังคม

นายกฯได้กล่าวเน้นถึงความสำคัญเร่งด่วน ของประเทศไทยในปี 2556 คือ การดำเนินการตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยเพื่อความมั่นคงและความมั่งคั่งที่ต่อเนื่อง รัฐบาลไทยจะเริ่มการลงทุนนสาธารณูปโภคและโครงการบริหารจัดการน้ำในปี 2556  ซึ่งจะช่วยให้ ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่ง และโลจิสติกส์ในภูมิภาคและสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงในภูมิภาค และโครงการนี้ถือเป็นการเตรียมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่มีศักยภาพเพื่อการแข่งขันด้วยการเชื่อมโยงกัน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่เข้มแข็ง อาเซียนจะมีบทบาทนำสำคัญยิ่งขึนในเรื่องที่อาเซียนเป็นหลักในการดำเนินการเช่น การประชุมผู้นำเอเชียตะวันออก โดยจะเป็นประตูสู่ความมั่งคั่งในภูมิภาคร่วมกัน

ดังนั้น ปี 2556จึงเป็นปีที่สำคัญของไทยที่จะนำวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติ สร้างความมั่นคงทางการเมือง และประชาธิปไตย การดำเนินการโครงการสาธารณูปโภค และเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการข้าว ซึ่งถือเป็นปีแห่งโอกาสของนักลงทุนสหราชอาณาจักรเพื่อสร้างความมั่งคั่งและการเติบโตร่วมกันด้วย

นายกฯเข้าเฝ้าฯสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธ