ชูวิทย์ชี้ชัยวัฒน์-โปรดปรานพ้นสภาพ สส.​

วันที่ 07 พ.ย. 2555 เวลา 13:28 น.
"ชูวิทย์” ​ ยกผลไต่สวนกกต. ยัน “ชัยวัฒน์-โปรดปราน” พ้นสภาพ สส.​

นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรครักประเทศไทย แถลงถึงสถานะของสมาชิกพรรค นายชัยวัฒน์  ไกรฤกษ์ และนายโปรดปราน โต๊ะราหนี สส.บัญชีรายชื่อ พรรครักประเทศไทย ที่ได้เขียนใบลาออกจากสมาชิกพรรค โดยนายชัยวัฒน์ ได้ลาออก เมื่อวันที่ 11 ม.ค. 55 และนายโปรดปราน เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 55 แต่ต่อมาทั้งคู่ได้ทำหนังสือคัดค้านต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)ว่า ไม่ได้ลาออกจริง

อย่างไรก็ตาม ​ขณะนี้ทาง กกต.ได้แจ้งผลการไต่สวนโดยยกคำร้องของทั้งคู่   โดยระบุว่ามีพยานบุคคลและเอกสารยืนยันว่า นายชัยวัฒน์และนายโปรดปรานได้ลงลายมือชื่อและลายมือเขียนในหนังสือลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคตามที่ปรากฎในหนังสือลาออกดังกล่าวจริง คณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงจึงมีมติเอกฉันท์ให้ยกคำร้องนี้

นายชูวิทย์ กล่าวว่า   แสดงให้เห็นว่าการลาออกมีผลแล้ว การที่ยังปฏิบัติหน้าที่ สส. รับเงินเดือน เบี้ยประชุม ใช้สิทธิ์เดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งหากทั้งคู่ไปลงชื่อสนับสนุนในการอภิปรายและลงมติให้กับฝ่ายรัฐบาล ถือว่าไม่อยู่ในความรับผิดชอบของพรรค เพราะสิ้นสุดการเป็นสส.แล้ว หากมีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ประธานสภาฯจะเป็นผู้พิจารณา

บทความแนะนำ