วุฒิขอเปลี่ยนวันซักฟอกเป็น23-24พ.ย.

วันที่ 01 พ.ย. 2555 เวลา 15:58 น.
วุฒิขอเปลี่ยนวันซักฟอกเป็น23-24พ.ย.
“นิคม” เผยประสาน “วิปรัฐบาล” ขอเปลี่ยนวันอภิปรายทั่วไป ตามม.161 เป็นวันที่ 23- 24 พ.ย.

นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เปิดเผยว่า ได้ประสานด้วยวาจากับทางนายอุดมเดช รัตนเสถียร ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ถึงประเด็นการกำหนดวันให้วุฒิสภา ได้อภิปรายทั่วไปคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องลงมติ ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 ซึ่งจะขอให้เปลี่ยนกำหนดเวลาเดิมที่ระบุไว้จะให้อภิปรายในวันที่ 28 พ.ย. ไปเป็นวันที่ 23 -24 พ.ย.แทน

นายนิคม กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม จะเร่งทำหนังสือส่งไปย้ำอย่างเป็นทางการอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ ส่วนกรณีวิปรัฐบาลกำหนดวันอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ในวันที่ 26 – 27 พ.ย. ซึ่งตรงกับวันที่วุฒิสภาต้องใช้ห้องประชุมรัฐสภานั้นเบื้องต้นทางวุฒิสภาไม่ขัดข้องแต่อย่างใด