24 สว.ส่งคำร้องตรวจสอบวราเทพ

วันที่ 01 พ.ย. 2555 เวลา 14:27 น.
24 สว.ส่งคำร้องตรวจสอบวราเทพ
24 สว.ส่งคำร้องสอย วราเทพ ตกเก้าอี้รมต. เหตุขัดรธน.พ้นโทษอาญาไม่ถึง 5 ปี ประสาร ย้ำ คนเป็นเสนาบดีต้องบริสุทธิ์ไร้มลทิน             คณะสว.นำโดยนายประสาร มฤคพิทักษ์ สว.สรรหา แกนนำกลุ่ม 40 สว. ได้นำรายชื่อสว.จำนวน 24 คน เข้ายื่นต่อนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวของนายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 182 (3) (5) ประกอบมาตรา 174 (5) เนื่องจากนายวราเทพยังไม่ได้พ้นโทษจำคุกในคดีหวยบนดินไม่ครบ5ปีตามคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อปี 2552             ทั้งนี้ในคำร้องระบุว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่านายวราเทพ เป็นบุคคลที่ถูกศาลฎีกาฯให้จำคุกเป็นเวลา 2 ปี ปรับ 2หมื่นบาท โดยโทษจำคุกให้รอลงอาญา 2 ปี ในคดีหวยบนดิน ตามคดีหมายเลขดำที่ อม.1/2551 และ คดีหมายเลขแดงที่อม.10/2552 เมื่อวันที่ 30 ก.ย.2552 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรมช.คลัง ซึ่งนับเวลาจนถึงปัจจุบันนี้ยังไม่พ้นโทษเกิน 5 ปีและอีกทั้งไม่ใช่ความผิดอันได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ดังนั้น เห็นว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายวราเทพน่าจะสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญ และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะมีขึ้นจากการดำรงตำแหน่งของรัฐมนตรี จึงขอเสนอคำร้องให้สมาชิกวุฒิสภาใช้สิทธิตาสมรัฐธรรมนูญฯมาตรา 91 และ 92 ในการเข้าชื่อร้องต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยต่อไปด้านนายนิคม กล่าวว่า การตรวจสอบรายชื่อไม่น่าจะใช้เวลานานเพราะมีเพียง 24 คน ซึ่งคาดว่าจตะทำได้เร็วเพื่อส่งต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญต่อไปตามขั้นตอนให้เร็วที่สุดขณะที่ นายประสารให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า ยืนยันว่าเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่ใช้คำว่าต้องคำพิพากษานั้นชี้ให้เห็นว่าเป็นถึงความผิดฐานประพฤติมิชอบต่อหน้าที่และเป็นความผิดอาญาร้ายแรง ดังนั้น ผู้ที่จะเป็นมารัฐมนตรีจะต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน             นายประสาร กล่าวว่า ส่วนความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ากรณีของนายวราเทพไม่เข้าข่ายขาดคุณสมบัติก็คงต้องดูรัฐธรรมนูญหลายมาตราประกอบกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาอย่างไร

สำหรับรายชื่อสว.จำนวน 24คนที่ลงชื่อ ประกอบด้วย 1.นายประสาร 2.น.ส.รสนา โตสิตระกูล สว.กทม. 3.พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม สว.สรรหา 4.พล.อ.อ.วีรวิทย์ คงศักดิ์ สว.สรรหา 5.พล.ร.อ.สุรศักดิ์ ศรีอรุณ สว.สรรหา 6.นางวิบูลย์ คูหิรัญ สว.สรรหา 7.ศ.วิรัติ พาณิชย์พงษ์ สว.สรรหา 8. พล.อ.เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์ สว.สรรหา 9.นายประเสริฐ ชิตพงศ์ สว.สงขลา 10.นายวรวิทย์ บารู สว.ปัตตานี 11.นางนรีวรรณ จินตกานนท์ สว.สรรหา 12.นายประสงค์ศักดิ์ บุญเดช สว.สรรหา

13.นายสุรจิต ชีรเวทย์ สว.สมุทรสงคราม 14.นายพิเชต สุนทรพิพิธ สว.สรรหา 15.น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ สว.เพชรบุรี 16.นายสุธรรม พันธุ์ศักดิ์ สว.สรรหา 17.นายคำนูณ สิทธิสมาน สว.สรรหา 18.นายนิรันดร์ ประดิษฐกุล สว.สรรหา 19.นางยุวดี นิ่มสมบุญ สว.สรรหา 20.นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์ สว.สรรหา 21.นายไพบูลย์ นิติตะวัน สว.สรรหา 22.นายวันชัย สอนศิริ สว.สรรหา 23.นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ สว.สรรหา และ 24.นายสาย กังกะเวคิน สว.ระยอง