ชูชาติสั่งผู้ว่าฯเข้มตรวจโกงจำนำข้าว

วันที่ 26 ต.ค. 2555 เวลา 12:50 น.
มท.2สั่งผวจ.ทำความเข้าใจการปลูกข้าวแต่ละพื้นที่ แนะลงทะเบียนพื้นที่ทำนาผ่านกรมที่ดินด้วย

วันที่ 26 ต.ค. ที่กระทรวงมหาดไทย นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รมช.มหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทยประจำเดือนต.ค. โดยมีผู้บริหารกระทรวงนำโดยนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังนโยบาย พร้อมถ่ายทอดผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด (ผวจ.) ทั่วประเทศด้วย

นายชูชาติ เปิดเผยว่า วันนี้ผวจ. ต้องเข้าใจว่าตัวเองมีอำนาจเปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรีของแต่ละจังหวัด และทำหน้าที่เป็นตัวแทนรองจากน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี รมว.มหาดไทยและปลัดกระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่เสมือนเลขานุการเท่านั้น ซึ่งผวจ.ต้องบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ ในกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะการไฟฟ้า และการประปาฯ ให้ประชาชนได้มีใช้กันอย่างครบถ้วน และบริการทั่วถึงในพื้นที่ห่างไกลให้ได้มากที่สุด

นอกจากนี้ นายชูชาติยังกำชับให้ผวจ.ตรวจสอบนโยบายจำนำข้าวอย่างใกล้ชิด และอย่าเชื่อแต่ข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมอบหมายให้นายอำเภอ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงไปดูในพื้นที่ทำนา และโรงสี ขณะเดียวกันก็ขอให้ประสานกรมที่ดิน ให้เข้าไปลงทะเบียนพื้นที่ทำนา และพื้นที่ทำไร่เพิ่มเติมจากกระทรวงเกษตรฯ ทั้งนี้ ต้องการให้ผวจ.เข้าใจรูปแบบของการทำนาปี และนาปลัง ว่าต้องทำอย่างไร เก็บเกี่ยวเมื่อใด ข้อมูลจะได้ไม่ผิดพลาด และไม่เกิดการรั่วไหลในระบบ โดยขอให้รายงานมายังกระทรวงมหาดไทยเป็นประจำทุกเดือนด้วย

รมช.มหาดไทย กล่าวอีกว่า ต่อไปคณะรัฐมนตรี (ครม.) ประชุมเสร็จทุกวันอังคาร มติครม.จะส่งมายังกระทรวงมหาดไทยทันที โดยกระทรวงต้องแปลเป็นหนังสือสั่งการไปถึงผวจ.ทุกคน ภายในวันพฤหัสบดี และอยากฝากไปถึงผวจ.ทั่วประเทศว่า ขอให้เลิกวิ่งเต้น เพื่อเลื่อนตำแหน่ง เพราะกระทรวงมหาดไทยมีระบบการประเมินผลที่ชัดเจนอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจะพิจารณาได้ว่าผวจ.คนใดทำงานเป็นอย่างไรบ้าง