40สว.ร้องวุฒิห้าม"เรืองไกร"เข้าสภา

วันที่ 22 ต.ค. 2555 เวลา 13:14 น.
40สว.ร้องวุฒิห้าม"เรืองไกร"เข้าสภา
40สว.ร้อง วุฒิสภาประกาศเขตปลอด "เรืองไกร" หลังใช้เอกสารประชุมวุฒิฯร้องสอบ"สุรชัย" ระบุส่อก้าวก่ายกิจการวุฒิสภา

เรืองไกร
เรืองไกร

นายสมชาย แสวงการ สว.สรรหา แกนนำกลุ่ม 40 สว. กล่าวระหว่างการประชุมวุฒิสภาว่า อยากให้ประธานวุฒิสภาและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ควบคุมและรักษาเอกสารของวุฒิสภาให้อยู่ในความเรียบร้อยหลังจากเกิดกรณีที่นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสว.สรรหา จะยื่นหนังสือต่อประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ขอให้ตรวจสอบนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภา และสว.จำนวน41คนที่คัดค้านการไม่ให้วุฒิสภาเห็นชอบพล.ต.อ.สถาพร หลาวทอง เป็นกรรมการป.ป.ช. โดยอ้างอิงถึงเอกสารการประชุมวุฒิสภา

นายสมชาย กล่าวว่า มีข้อสงสัยว่าที่นายเรืองไกรอ้างว่ามีบันทึกการประชุม เป็นการใช้สิทธิอดีตส.ว.เข้ามาก้าวก่ายกิจการวุฒิสภาหรือไม่ ซึ่งคิดว่าการมาใช้เอกสารหรือสถานที่ของวุฒิสภาต้องชอบด้วยกฎหมายหากบุคคลนี้ดำเนินการโดยมิชอบ ประธานฯสามารถออกประกาศห้ามเข้ารัฐสภาได้

บทความแนะนำ