ศาลรธน.ไม่รับคำร้องจำนำข้าวเหตุไม่เข้าม.212

วันที่ 10 ต.ค. 2555 เวลา 12:28 น.
ศาลรธน.ไม่รับคำร้องจำนำข้าวเหตุไม่เข้าม.212
ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่รับคำร้องยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวไว้พิจารณา เหตุไม่เข้าข่ายมาตรา212 นักวิชาการเดินหน้าเสนอผลดี-เสียต่อสาธารณะ 

นายพิมล ธรรมพิทักษ์พงษ์ หัวหน้าคณะโฆษกศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องของ นายอดิศร์ อิศรางกูร ณอยุธยา คณบดีคณะพัฒนาการเศรษฐกิจสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) พร้อมด้วยรายชื่ออาจารย์และนักศึกษาจำนวน 146 คน ไว้พิจารณา เนื่องจากไม่อยู่ในอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญ ประกอบกับผู้ร้องยังมิใช่เป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพอันสืบเนื่องมาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ จึงไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ มาตรา 212

ด้าน นายอดิศร์ กล่าวภายหลัง ศาลรัฐธรรมนูญมีมติไม่รับคำร้องขอให้ระงับยับยั้งโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลว่า ยินดีน้อมรับมติของศาลรัฐธรรมนูญ และจะไม่ยื่นเรื่องต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน แต่จากนี้ทางกลุ่มนักวิชาการจะรวบรวมข้อมูลทั้งผลดีและผลเสียที่เกิดขึ้นนำเสนอสาธารณะต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 12ต.ค.นี้จะมีการเชิญชาวนาจากหลายจังหวัดเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปัญหาของโครงการรับจำนำข้าว ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ด้วย

"ยืนยันว่า ไม่ได้ท้อแท้หรือถอดใจ และยังเห็นว่าการดำเนินการทุกอย่างที่ผ่านมาประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง ที่ได้ชี้ข้อมูลผลกระทบจากโครงการรับจำนำข้าวให้สาธาณชนได้รับทราบ ซึ่งหลายคนเข้าใจ โดยในฐานะนักวิชาการ หลังจากนี้ก็จะพยายามชี้แจงปัญหาและผลกระทบผ่านบทวิเคราะห์ รวมทั้งเวทีสาธารณะต่างๆ ต่อไป"นายอดิศร์กล่าว

ทั้งนี้ ยอมรับว่า ตามข้อกำหนดของกฎหมาย ไม่เอื้ออำนวยให้นักวิชาการเข้าไปมีบทบาทคัดค้านนโยบายที่เกิดผลกระทบต่อประเทศชาติได้ แต่ก็พร้อมเข้าไปให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากโครงการรับจำนำข้าว เช่น ผู้ส่งออก หากจะรวมตัวยื่นคัดค้านโครงการรับจำนำต่อไป 

"จากนี้ผมคงอยู่ในบทบาทของนักวิชาการที่พร้อมจะให้ข้อมูลแก่สาธารณะในช่องทางที่เราสามารถทำได้ เพื่อให้สังคมได้เข้าใจและรับทราบผลกระทบระยะยาวที่จะเกิดขึ้นจากโครงการจำนำข้าว รวมทั้งโครงการประชานิยมอื่นๆด้วย" นายอดิศร์กล่าว