เสธ.อ้ายนัดชุมนุมใหญ่ 28ต.ค.

วันที่ 06 ต.ค. 2555 เวลา 21:22 น.
องค์การพิทักษ์สยาม เรียกร้องนายกฯแก้3ปัญหาเร่งด่วนของชาติ นัดชุมนุมใหญ่ 28 ต.ค.

วันนี้(6 ต.ค.) ที่สนามม้านางเลิ้ง องค์การพิทักษ์สยาม โดยพล.อ. บุญเลิศ แก้วประสิทธิ์ หรือ เสธ.อ้าย ประธานมูลนิธีโรงเรียนเตรียมทหาร ในฐานะประธานองค์การ พร้อมเครือข่ายภาคประชาชน 30 กว่าองค์กร ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เรียกร้องให้รัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แก้ไขปัญหาสำคัญของชาติคำประกาศเจตนารมณ์ ระบุว่า นับตั้งแต่รัฐบาลบริหารประเทศมาเป็นเวลาปีเศษ ได้ก่อเกิดวิกฤตใหญ่ของประเทศอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน องค์การพิทักษ์สยามได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน นักธุรกิจ ข้าราชการทหารตำรวจ เป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีบุคคล กลุ่มบุคคลจำนวนไม่น้อยได้เข้ามาระบายความอึดอัดให้ฟังอย่างต่อเนื่อง          เรื่องหลักใหญ่ๆ 3 เรื่องที่ประชาชนหลากหลายอาชีพทุกวงการ ทนไม่ได้ คือ 1.สถาบันหลักของชาติที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนถูกบ่อนทำลายและจาบจ้วงมาอย่างต่อเนื่องโดยบางฝ่ายและบางส่วนมีความเกี่ยวข้องกับรํฐบาล โดยที่รัฐบาลไม่ดำเนินการจัดการอย่างจริงจัง และมีแนวโน้มทวีมากยิ่งขึ้นทุกวัน          2.นักการเมืองที่เข้ามาบริหารประเทศ นอกจากไม่สามารถแก้ไขปัญหาหลักของชาติได้แล้วยังกลับอาศัยอำนาจของฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติสร้างอำนาจและความร่ำรวยเพิ่มขึ้นบนความเดือดร้อนทุกข์ยากของประชาชน และสร้างวิกฤตให้กับประเทศชาติถึงขั้นใกล้วิบัติล่มจม          3.เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกระดับในรัฐบาล โดยเฉพาะรัฐมนตรีและบุคคลที่เป็นเครือญาติของนายกรัฐมนตรีและพี่ชาย โดยเฉพาะอภิมหาโครงการในการแก้ปัญหาน้ำท่วม และโครงการรับจำนำข้าวจากนโยบายประชานิยมที่ใช้งบประมาณหลายแสนล้านบาท          นอกจากประชนอึดอัดจนถึงขั้นทนไม่ได้แล้ว บรรดาข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ ต่างเอือมระอากับพฤติกรรมการแทรกแซงข้าราชการของนักการเมืองบ้าอำนาจ โดยมีลักษณะเหยียดหยามและหมิ่นศักดิ์ศรีของข้าราชการอย่างหนัก          จากสภาพดังกล่าว ทางองค์การพิทักษ์สยามในฐานะตัวแทนของประชาชนทุกวงการที่ต้องพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศ โดยเฉพาะการปกป้องรักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงต้องออกมาแสดงเจตนารมณ์ให้กับประชนทั้งประเทศให้รับทราบ          จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาใหญ่ทั้ง 3 ประการดังกล่าวโดยด่วน ทางองค์การพิทักษ์สยามจะเฝ้าติดตามการดำเนินการของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด และจะมีการชุมนุมใหญ่ ในวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ราชตฤณมัยสมาคม (สนามม้านางเลิ้ง) เพื่อแสดงท่าทีที่ชัดเจนต่อไป โดยในระหว่างนี้ ทางองค์การพิทักษ์สยามจะได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนวงการต่างๆ รวมทั้งพร้อมจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุ่ม องค์กรและหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ความคิดเห็นที่เป็นเอกภาพ โดยขอมติจากที่ชุมนุมใหญ่          “ทางองค์การพิทักษ์สยามมีความเห็นร่วมกันว่า 1.ภารกิจดังกล่าวเป็นภารกิจร่วมกันของประชาชนผู้รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และ 2.การที่จะสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศชาติได้อย่างแท้จริงนั้น จำเป็นต้องอาศัยพลังสามัคคีของทุกฝ่ายอันกว้างใหญ่ไพศาลที่เป็นเอกภาพ องค์การพิทักษ์สยามจึงขอประกาศเจตนารมณ์ มาให้ทราบทั่วกัน”

บทความแนะนำ