อธิการนิด้าชี้พรรคร่วมเสียงมากเอื้อเผด็จการสภา

วันที่ 01 ต.ค. 2555 เวลา 16:59 น.
อธิการนิด้าชี้พรรคร่วมเสียงมากเอื้อเผด็จการสภา
อธิการฯนิด้าแนะพรรคร่วมชี้เสียงข้างมากเอื้อเผด็จการรัฐสภา ถ่วงดุลต่ำ-แลกผลประโยชน์การเมือง ย้ำห้ามยุบศาลรธน.

สมบัติ
สมบัติ

เมื่อเวลา 13.30 น.ที่พรรคเพื่อไทย การประชุมคณะทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีนายโภคิน พลกุล เป็นประธาน ได้เชิญนายสมบัติ ธำรงค์ธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในฐานะอดีตประธานพิจารณาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญสมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มาให้คำปรึกษาถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ

นายสมบัติได้กล่าวเสนอแนะต่อที่ประชุมตอนหนึ่งว่า ระบบการปกครองประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่ประเทศไทยนำมาใช้เหมือนประเทศอังกฤษ มีจุดอ่อนหลายประการที่ทำให้รัฐสภาไม่แข็งแรง เนื่องจากมีระบบเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจและเปิดให้ใช้อำนาจยุบสภาได้ อีกทั้งอำนาจฝ่ายบริหารจะต้องทำหน้าที่ในรัฐสภาควบคู่ไปด้วย ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องแบกรับภาระหนักส่งผลให้ไม่สามารถบริหารประเทศได้เต็มที่ และจุดอ่อนที่สำคัญอีกประการ คือ หากรัฐบาลได้เสียงข้างมากในรัฐสภาจะทำให้ไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลที่เข้มข้นเหมือนประเทศสิงคโปร์

"สุดท้ายการที่ได้มาซึ่งเสียงข้างมากจะเป็นระบบที่เอื้อต่อการให้อามิสสินจ้างเพื่อแลกกับผลประโยชน์ หรือตำแหน่งทางการเมือง ดังนั้นผู้บริหารต้องมีคุณธรรมสูงไว้ใจได้ไม่เช่นนั้นระบบการถ่วงดุลจะอ่อนแอมาก"นายสมบัติกล่าว

นายสมบัติกล่าวอีกว่า เรื่องระบบตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะต้องคงไว้เพื่อดูแลความชอบธรรมในการใช้รัฐธรรมนูญ  แต่จะต้องมาพิจารณาว่าการมีอยู่ของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นควรจะมีในลักษณะใด แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้มาจากความเห็นขององค์คณะตุลาการ ดังนั้นเมื่อมีคำวินิจฉัยต่อคดีใดย่อมมีผู้เห็นด้วยกับเสียงข้างมากหรือ เสียงข้างน้อยก็ได้

ทั้งนี้ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญมาตรา 237 ที่ลงโทษยุบพรรคการเมืองหากกรรมการบริหารพรรคคนใดคนหนึ่งทำผิด เพราะจะทำให้ระบบพรรคการเมืองล่มสลายและไม่มีความเป็นประชาธิปไตย