แนะพรรคร่วมชูแก้รธน.ลดความเหลื่อมล้ำ

วันที่ 24 ก.ย. 2555 เวลา 17:32 น.
แนะพรรคร่วมชูแก้รธน.ลดความเหลื่อมล้ำ
นักวิชาการแนะพรรคร่วมชูแก้รธน.ลดเหลื่อมล้ำ ปลุกประชาชนเป็นเจ้าของร่วมทั้งประเทศ ยันเดินหน้าเร็ว-กันถูกฉีกซ้ำ

ที่พรรคชาติพัฒนา นายสมชาย ปรีชาศิลปกุล  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในฐานะนักวิชาการมหาวิทยาลัยเที่ยงคืน เสนอในที่ประชุมคณะทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องทำให้เป็นประเด็นที่อยู่นอกเหนือจากความขัดแย้งทางการเมืองและสีเสื้อ โดยเสนอให้การรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญควรชูประเด็นการสร้างความเท่าเทียมกันและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เพื่อให้ประชาชนทั้งประเทศเห็นว่าตนเองเป็นเจ้าของรัฐธรรมนูญร่วมกันและเชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่กินได้ ลดทัศนคติการมองรัฐธรรมนูญของประชาชนที่เห็นว่าเป็นเรื่องอำนาจของฝ่ายการเมืองเพียงอย่างเดียว

ทั้งนี้นายสมชาย เสนอให้ปฏิรูปกฎหมายการถือครองทรัพย์สิน รวมถึงกฎหมายภาษีที่ดินที่นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชี้ว่ามีความเหลื่อมล้ำในสังคมสูง รวมถึงการผลักดันให้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและชุมชนด้วยการยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเหลือเพียงราชการส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น โดยเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยได้

“แทนที่จะพูดเรื่องการเมืองเพียงอย่างเดียว หากนำเสนอประเด็นนี้ ประชาชนทุกคนจะรู้สึกว่ารัฐธรรมนูญเป็นกติกาที่สร้างความชอบธรรมให้กับตัวพวกเขาเอง และการเดินหน้าแก้ไขจะเกิดได้เร็ว ทั้งยังป้องกันการฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งในอนาคต” นายสมชายกล่าว