กกต.เปิดช่องยื่นพิจารณาคุณสมบัติยงยุทธ

วันที่ 24 ก.ย. 2555 เวลา 15:47 น.
กกต.เปิดช่องยื่นพิจารณาคุณสมบัติยงยุทธ
"ประพันธ์"เผยกรณี "ยงยุทธ" หากใครข้องใจสามารถยื่นให้ กกต.พิจารณาประเด็นคุณสมบัติได้

ประพันธ์
ประพันธ์

นายประพันธ์ นัยโกวิท กกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า กรณีของ นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ที่ถูกคณะอนุกรรมการสามัญประจำกระทรวงมหาดไทย ( อ.ก.พ.) มีมติไล่ออก ในขณะที่ดำรงตำหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการปลัดกระทรวงมหาดไทย กรณีที่ดินสนามกอล์อัลไพน์ แต่อ.ก.พ.ระบุว่าได้รับการล้างมลทินไปแล้วนั้น หากผู้ใดเห็นว่านายยงยุทธ เข้าข่ายที่จะขาดคุณสมบัติการเป็นส.ส. แล้วส่งผลให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงนั้น ก็สามารถยื่นเรื่องเข้ามาให้กกต.ตรวจสอบได้ เพราะการที่จะให้กกต.หยิบเรื่องขึ้นมาตรวจสอบทันทีนั้นคงยังไม่ได้

ทั้งนี้ จากการติดตามข่าวทราบว่านายยงยุทธ ได้เข้าข่ายรับการล้างมลทิน ตามพ.ร.บ. ล้างมลทิน ปี 2550 จึงไม่ขาดจากตำแหน่งการเป็นส.ส.และรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม หากใครก็ตามที่สงสัยว่านายยงยุทธ ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ ก็สามารถยื่นเรื่องเข้ามาให้กกต.ตรวจสอบต่อไปได้ ซึ่งหากกกต.ไต่สวนแล้วพบข้อเท็จจริงว่า นายยงยุทธ น่าจะพ้นจากตำแหน่ง กกต.ก็จะยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อตีความต่อไป

หากหลังจากนี้หากนายยงยุทธ จะต้องทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมตามหน่วยงานหรือต้องลงนามคำสั่งต่าง ๆ ตนมองว่า กรณีนี้นายยงยุทธต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเอง เพราะหากมั่นใจว่าไม่พ้นจากตำแหน่งจริง หากเกิดเรื่องใดก็ต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบเอง