ประเด็นร้อน24ก.ย.

วันที่ 24 ก.ย. 2555 เวลา 06:30 น.
ประเด็นร้อน24ก.ย.
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี บินไปมหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เมื่อคืนวานนี้ เพื่อร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 67 ระหว่างวันที่ 2329 ก.ย. โดยแต่งตั้งให้นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกฯ รักษาการนายกฯ แทนในช่วงนี้ และจะต้องรับผิดชอบเรื่องร้อนๆ หลายเรื่องในช่วงนี้

1.วันนี้ ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ จะประชุมเพื่อจะดำเนินการ กับนายยงยุทธ ว่าขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีและ สส.หรือไม่ เพราะเห็นว่านายยงยุทธ ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากกฎหมายล้างมลทินปี 2550 ได้ ตามความเห็นของคณะอนุกรรมการข้าราชการพลเรือน (อ.ก.พ.) เพราะไม่เคยรับโทษและขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญกำหนด กรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ชี้มูลความผิดพร้อมให้เพิกถอนคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยย้อนหลัง กรณีคดีทุจริตที่ดินสนามกอล์ฟอัลไพน์ เมื่อปี 2545 ไม่ได้น่าติดตามท่าทีของนายยงยุทธ ประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในเวลา 10.00 น. สำหรับวาระการประชุม ก.พ. นายนนทิกร กาญจนะจิตรา เลขาธิการ ก.พ. จะนำเสนอหลักเกณฑ์การแต่งตั้งข้าราชการระดับอำนวยการ หรือซี 8-9 ต่อที่ประชุมรับทราบ เพื่อแก้ไขปัญหาการแต่งตั้งโยกย้ายไม่เป็นธรรมด้วย

2.นับเป็นการทำงานทิ้งทวนเก้าอี้ในตำแหน่งมือปราบการทุจริตภาครัฐของ พ.ต.อ.ดุษฎี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบการออกโฉนดที่ดินโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 4 จุด ใน จ.ภูเก็ต ดังนี้ 1. บริเวณ ต.กระทู้ออกโฉนด ทับที่ดินป่าสงวน 2.บริเวณริมหาดป่าตอง  3.บริเวณหาดกมลา และ4.งานก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้ขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย เพราะอยู่บนพื้นที่ลาดชันติดริมหาด ทั้งหมดเจ้าของเป็นนายทุนใหญ่และเป็นนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องโดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ พ.ต.อ.ดุษฎี โดนเด้งจากตำแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ท. เข้ากรุเป็นรองปลัดกระทรวง ความเคลื่อนไหวในส่วนฝ่ายนิติบัญญัติตลอดสัปดาห์นี้ต้องติดตามไปที่การชี้แจงและตรวจสอบ

3.กรณีนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา พาคณะสื่อมวลชนและนักวิชาการเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นประเด็นที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมาต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมา ฝ่ายค้านเตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพราะอาจเข้าข่ายขัดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอย่างร้ายแรงและทุจริตต่อหน้าที่ ขณะที่ นายวัฒนา เซ่งไพเราะ โฆษกประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็เตรียมรวบรวมข้อมูลเพื่อชี้แจงความชอบธรรมในการเดินทางของนายสมศักดิ์เช่นกัน มากันที่ฟากวุฒิสภากันบ้าง

4.วันนี้ มีการประชุมสภาตามปกติ แต่วาระที่น่าสนใจอยู่ที่การแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ สว.และกรรมาธิการ พ.ศ. 2553 ในเบื้องต้นมิได้กำหนดข้อห้ามในการเรียกรับผลประโยชน์และเข้าไปแทรกแซงส่วนราชการของ สว.ให้ครอบคลุมไปถึงคู่สมรสและบุตรของ สว.ด้วย โดยหากพบการกระทำฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม กำหนดให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้พิจารณาภายใน 60 วัน และให้ที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา หากที่ประชุมเห็นว่ามีความผิดจะดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินดำเนินกา

5.วันนี้ เวลา 10.30 น. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี นัดประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) โดยมีวาระการกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ 10) โดยเฉพาะตำแหน่งที่น่าจับตาคาดว่าจะมีการเสนอชื่อ พล.ต.ท.จรัมพร สุระมณี ผช.ผบ.ตร. มาดำรงตำแหน่งดังกล่าว

6.นางนลินี ทวีสิน รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เตรียมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือเอ็มโอยู เพื่อการจัดตั้งและให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ด้วยการจัดตั้งต้นแบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารระดับจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่ เบื้องต้น 31 หน่วยงาน 13 กระทรวง และ 18 จังหวัด

7.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดงานฉลองครบรอบการดำเนินงานครบ 59 ปี ณ ธอส. สำนักงานใหญ่ โดย รมช.คลัง จะเดินทางมาร่วมงาน และธนาคารจะเปิดแคมเปญพิเศษให้กู้บ้านดอกเบี้ย 0% นาน 9 เดือน เป็นการตอบแทนลูกค้า

8.ศูนย์วิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ แถลงข่าวผลการวิจัยเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท 70 จังหวัด แรงงานจังหวัดไหนอ่วมสุด โดยจะวิเคราะห์โครงสร้างการจ้างงาน เพื่อชี้ให้เห็นว่าอัตราการจ้างงานของไทยที่ต่ำเพียง 0.6% นั้น มีปัญหาโครงสร้างการจ้างงานซ่อนอยู่ และจะประเมินผลการเลิกจ้างด้วย