รัฐโวไฟใต้ดีขึ้นจ่อลดพื้นที่ใช้พรก.ฉุกเฉิน

วันที่ 22 ก.ย. 2555 เวลา 09:28 น.
รัฐโวไฟใต้ดีขึ้นจ่อลดพื้นที่ใช้พรก.ฉุกเฉิน
ยุทธศักดิ์ ยันศปก.กปต.มีเอกภาพ ไม่ซ้ำซ้อน เชื่อสถานการณ์ใต้ดีขึ้น ด้าน เลขาสมช.  เล็งลดพื้นที่ประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินปีหน้า ขณะที่ สุชาติ เผย เร่งพัฒนาด้านการศึกษา

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ว่าที่เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) จัดรายการ รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน แทน เพื่อชี้แจงเรื่องปัญหาความไม่สงบในชายแดนภาคใต้

พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวถึง การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ได้ให้สมช.ร่างแผนบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ปี 55-57 เป็นแผนสืบเนื่องมาจากรัฐบาลที่แล้วด้วยและมาสำเร็จในรัฐบาลนี้ ซึ่งนำเสนอสภาผู้แทนและวุฒิสภาเรียบร้อยแล้ว แผนนี้มี 9 ข้อแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งถูกแปลงโดยกอ.รมน. 6 ข้อ และ ศอ.บต. 9 ข้อ ซึ่งทางสมช.เห็นว่าเมื่อแต่ละหน่วยงานแยกเป็นยุทธศาสตร์ออกมาของแต่ละหน่วย จึงได้สร้างยุทธศาสตร์ร่วมออกมา 6 ข้อ เพื่อให้หน่วยงานที่ไปแก้ไขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 66 หน่วยงานนำยุทธศาสตร์ร่วมไปใช้เป็นแนวทางที่จะปฏิบัติต่อไป

พล.อ.ยุทธศักดิ์ ยืนยันว่า การตั้งศูนย์ปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศปก.กปต. แทน ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือศปก.จชต.  ทำงานไม่ซ้ำซ้อนกัน แต่หน่วยงานดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็น เลขาฯ เพื่อประสานงาน กับ กอ.รมน. และศอ.บต. มากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และเป็นเอกภาพด้านการข่าว ซึ่งในขณะนี้ นายกรัฐมนตรี กำลังพิจารณาลงนามจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนเดินทางเข้าร่วมประชุม สมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญที่ 67 ที่นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา หรือช้าสุดอาจหลังจากกลับจากการประชุมดังกล่าว

รองนายกฯ กล่าวว่า  ผลการหารือระหว่างรัฐบาลและฝ่ายค้านในการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ว่า เป็นไปด้วยดีอย่างยิ่ง พรรคประชาธิปัตย์กับรัฐบาลคุยกันมองภาพปัญหาภาคใต้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งขอให้ทุกคนมองเรื่องนี้รวมกันในการแก้ปัญหา ทางปชป.ให้ข้อคิดเห็น9ข้อเป็นเรื่องที่มีความสำคัญทุกข้อ บางเรื่องทำอยู่ บางเรื่องเตรียมการทำ บางเรื่องรับไปพิจารณาแก้ไข ได้ข้อคิดอย่างมาก รวมทั้งความคิดเห็นของส.ส.ภาคใต้ในแต่ละพื้นที่ชี้แจงให้เห็นว่าแต่ละพื้นที่มีปัญหาอะไรที่จะขอให้รัฐบาลและกอ.รมน.เข้าไปแก้ไข ทั้ง 2 หน่วยงานก็รับทราบและดูว่าจะเข้าไปแก้ปัญหา สามารถพบปะได้ตลอดเวลา เป็นการเชื่อมต่อและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อไปก็จะมีพูคคุยกันเพื่อให้เร็วยิ่งขึ้น

 

นายภราดร พัฒนถาบุตร
นายภราดร พัฒนถาบุตร

รองนายกฯ  ยังได้กล่าวถึง ความคืบหน้าในการแก้ปัญหาภาคใต้ว่า การดำเนินการทางกอ.รมน.เริ่มเป็นระบบและเข้าสู่ขั้นตอนที่วางแผนไว้ทุกประการในด้านยุทธศาสตร์ แม่ทัพภาคที่ 4 ก็มาคุยว่าปีนี้เป็นปีที่เขาสบายใจและเห็นความสำเร็จไปทีละขั้น เห็นภาพที่ค่อยๆดีขึ้น ในมุมด้านเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชนก็เริ่มมองเห็นอนาคต เช่น หมู่บ้านจัดสรรที่เข้าไปดำเนินการในจังหวัดยะลาถูกจองซื้อหมดแล้ว การจองซื้อรถกระบะ และมอเตอร์ไซด์เพิ่มอีกเท่าตัวแสดงว่าประชาชนเริ่มมองเห็นอนาคตข้างหน้าว่าจะมีสถานภาพดีขึ้น ผมก็มองว่าถ้าทุกคนทำงานจริงจัง เป็นระบบ ขณะที่ทางฝ่ายค้านเองก็มีการติดตามผลงานที่เราได้พูดไว้ ต่อไปทุกอย่างก็จะดีขึ้น

ด้าน  พล.ท.ภราดร กล่าวว่า การตั้ง ศปก.กปต.ไม่ซ้ำซ้อนกับ กปต.แต่จะทำงานควบคู่กันและสนับสุนน กปต.ให้มีประสิทธิภาพ หน่วยงานนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี   ทั้งนี้ ในปี 2556 จะมีการยกเลิกการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในบางพื้นที่ โดยยืนยันว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นมีอยู่ประมาณร้อยละ 12-15 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนร้อยละ 85 ไม่มีเหตุรุนแรง พร้อมย้ำว่า รัฐบาลยังควบคุมสถานการณ์ได้

ขณะที่ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึง แผนด้านการศึกษาสำหรับจังหวัดชายแดนภาคใต้การพัฒนาให้องค์ความรู้ให้ผู้ที่กลับใจ ยุทธศาสตร์ใหญ่คือ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา กระทรวงศึกษาก็มุ่งตามนี้ มีแผนยุทธศาสตร์ปี 55-59 เราคำนึงถึงอัตลักษณ์และธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น พัฒนาคุณภาพการศึกษา สร้างอาชีพ การมีงานทำ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเสริมสร้างคามเข้าใจและการจัดการการศึกษา ที่ทำไปแล้วคือโรงเรียนที่สอนด้านศาสนา เราก็ดูแลครูบาอาจารย์ให้ได้มีค่าตอบแทนสูงขึ้น ได้ทำมาแล้วและเอาใจใส่ลูกหลานเหมือนลูกหลานของภาคอื่นๆดูแลผ่านสำนักงานการศึกษาภาคเอกชน สิ่งเหลานี้เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำให้พี่น้องประชาชนภาคใต้ มีโอกาสทางการศึกษาเหมือนภาคอื่นๆ เราเน้นเรื่องความเข้าใจระหว่างกัน

เมื่อถามว่า เรื่องที่ประชาชนต้องการเกี่ยวกับการศึกษา ดร.สุชาติ กล่าวว่า ศาสนามุสลิม และ ภาษาท้องถิ่น

พล.อ.ยุทธศักดิ์ กล่าวว่า การศึกษาเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนภาคใต้ มีการเรียกร้องมาก โดยเฉพาะโรงเรียนสอนภาษา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการทำไปมากแล้ว แต่ก็มีความต้องการขอเพิ่มอีกเท่าตัว เพราะเขาก็อยากให้เด็กของเขามีการศึกษาที่ดี ก็ต้องขอกระทรวงศึกษาเพิ่มเติม

นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ
นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช รมว.ศึกษาธิการ