สุเทพรอด!มติวุฒิไม่ถอดถอน

วันที่ 18 ก.ย. 2555 เวลา 12:50 น.
สุเทพรอด!มติวุฒิไม่ถอดถอน

 วุฒิสภา 95 เสียงไม่ถอดถอน ‘สุเทพ’ ข้อหาแทรกแซงกระทรวงวัฒนธรรม ‘นิคม’ ชี้ มติวุฒิเป็นที่สิ้นสุด ร้องยื่นถอดถอนซ้ำไม่ได้ แต่ไม่กระทบหากมีการนำคดีขึ้นสู่ศาลฎีกาฯในอนาคต

ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติ 95 ต่อ 40 เสียง ไม่ถอดถอนนายสุเทพ เทือกสุบรรณ สส.สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์ ออกจากตำแหน่งเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีตามข้อกล่าวหาของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จากกรณีที่ทำหนังสือถึงรมว.วัฒนธรรมเพื่อส่งสส.ของพรรคและคณะบุคคลรวม 19 คนเพื่อไปช่วยราชการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อปี2552 เป็นการกระทำขัดกับบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 266 (1) ว่าด้วยการห้ามไม่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแทรกแซงส่วนราชการ โดยเป็นที่น่าสังเกตว่าในการออกคะแนนเสียงมีสว.ใช้สิทธิ์ออกเสียงไม่ลงคะแนนจำนวน 3 คน ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นนายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานวุฒิสภาคนที่1 และ นางพรทิพย์ โล่วีระ จันทร์รัตนปรีดา รองประธานวุฒิสภาคนที่ 2  

ด้าน นายนิคม ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา แจ้งต่อที่ประชุมว่า หลังจากนี้จะแจ้งมติของวุฒิสภาให้กับป.ป.ช.และนายสุเทพได้ทราบต่อไป อย่างไรก็ตาม มติของวุฒิสภาในครั้งให้ถือเป็นที่สุด และจะมีการร้องขอให้ถอดถอนบุคคลดังกล่าวโดยอาศัยเหตุเดียวกันอีกมิได้ แต่ไม่กระทบกระเทือนการพิจารณาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 274 วรรคสาม

สำหรับในการดำเนินคดีทางอาญากับนายสุเทพด้วยการยื่นเรื่องให้อัยการสูงสุดส่งฟ้องต่อศาลฎีกาฯนั้นนายกล้านรงค์ จันทิก โฆษกป.ปช.ในฐานะตัวแทนของผู้กล่าวหา ได้ย้ำกับที่ประชุมวุฒิสภาถึง 3 ครั้งระหว่างการแถลงเปิดสำนวน การตอบข้อซักถามของคณะกรรมาธิการของวุฒิสภาและการแถลงปิดสำนวนว่า ไม่สามารถดำเนินคดีอาญาได้ เพราะเพราะพฤติการณ์ดังกล่าวเป็นเพียงว่าส่อกระทำความผิดขัดต่อรัฐธรรมนูญเท่านั้น จึงไม่จำเป็นต้องดำเนินคดีอาญาแต่ประการใด

 

บทความแนะนำ