ปูจัดทีมแพทย์ประกบชาวมุสลิมไปแสวงบุญ

วันที่ 15 ก.ย. 2555 เวลา 14:02 น.
ปูจัดทีมแพทย์ประกบชาวมุสลิมไปแสวงบุญ
ยิ่งลักษณ์ เอาใจ ชาวมุสลิม ไปแสวงบุญพิธีฮัจญ์ เตรียม จัดทีมแพทย์ประกบ

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อพบปะผู้นำศาสนาอิสลาม ใน 5 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน และชาวไทยมุสลิมกว่า 2,000 คน ที่มัสยิดกลางจังหวัดกระบี่ ทั้งนี้ได้แสดงความห่วงใยสุขภาพผู้แสวงบุญทั่วประเทศจำนวน 13,000 คน ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ นครเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย และขอให้หน่วยแพทย์และพยาบาล เดินทางไปดูแลชาวไทยมุสลิม เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายให้แข็งแรง ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทีมแพทย์ 4 ชุด รวมทั้งเตรียมตั้งโรงพยาบาลชั่วคราวขนาด 20 เตียง ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย เพื่อให้บริการตรวจรักษาแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานวางศิลาฤกษ์อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และอุบัติภัยธรรมชาติ ที่โรงพยาบาลจังหวัดกระบี่ ได้รับงบประมาณ 99.34 ล้านบาท จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ผ่านกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้เป็นโรงพยาบาลได้มาตรฐานรองรับการเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวมาเยือนไม่น้อยกว่า 2 ล้านคน