รอฟังความเห็นก่อนตัดสินโหวตแก้รธน.วาระ3

วันที่ 10 ก.ย. 2555 เวลา 19:52 น.
คณะทำงานแก้รัฐธรรมนูญยัน ศาลสั่งประชามติแค่คำแนะนำ แต่ไม่กล้าโหวตวาระ 3 รอหารือนักวิชาการก่อน

นายโภคิน พลกุล ประธานคณะทำงานพรรคร่วมรัฐบาลเพื่อศึกษาการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550แถลงภายหลังการประชุมคณะทำงานว่า ที่ประชุมได้ข้อสรุปแล้วว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีให้มีการทำประชามติก่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นแค่การแนะนำ ไม่ใช่คำวินิจฉัยที่มีผลผูกพันกับองค์กรใดๆตามรัฐธรรมนูญ

อย่างไรก็ตามแม้จะเป็นคำแนะนำแต่เมื่อมีความสำคัญ ดังนั้นจึงต้องไปพิจารณาใน3ประเด็นสำคัญได้แก่ 1.กระบวนการในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่ร่างโดยประชาชนจะเป็นอย่างไร 2.เมื่อศาลมีคำวินิจฉัยที่เป็นประเด็นคำแนะนำ ต้องดำเนินการอย่างไร 3.ข้อที่เป็นปัญหาของรัฐธรรมนูญปี50อาทิ มาตราที่ไม่เห็นประชาธิปไตย หรือไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม มีอะไรบ้าง ประเด็นอะไรที่ควรมีการปรับปรุงแก้ไข

นายโภคิน กล่าวว่า ขณะเดียวกันจะเชิญนักวิชาการมาแสดงความคิดเห็น โดยเบื้องต้นมีจำนวน5คน ประกอบด้วย วันที่17ก.ย.ที่พรรคเพื่อไทย จะเชิญนาย โคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดล และนาย วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า วันที่24ก.ย.ที่พรรคชาติพัฒนา จะเชิญนายดิเรก ถึงฝั่ง สว.นนทบุรี และนาย สมชาย ปรีชาศิลปะกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่1ต.ค.ที่พรรคเพื่อไทยจะเชิญนายสมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ (นิด้า) มาร่วมหารือ

นอกจากนี้ที่ประชุมเห็นว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้มีประชาชนและสื่อมวลชนสนใจ จึงเห็นร่วมกันว่าสมควรมีการเปิดเว็บไซต์และตู้ ป.ณ.ชื่อว่า “รัฐธรรมนูญของประชาชน” ที่จะเป็นศูนย์รวมรวมความเห็นข้อเสนอแนะ โดยคาดหมายว่าจะเปิดใช้ได้ประมาณวันที่ 17ก.ย.เพื่อรับฟังความเห็นได้รอบด้าน คณะทำงานจะมีเวลาได้จัดทำข้อสรุปอย่างรอบด้านในที่สุด

"คณะทำงานฯได้มีการตั้งกรอบว่าจะพยายามทำให้เสร็จภายในสมัยประชุมนี้ แต่จะสำเร็จหรือไม่คงต้องขึ้นอยู่กับข้อมูล ถ้ารีบผลักดัน จะเกิดความไม่เข้าใจ และจะเกิดความขัดแย้งโดยไม่จำเป็น"นายโภคินกล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต