ครม.เตรียมแถลงผลงานต้นต.ค.นี้

วันที่ 10 ก.ย. 2555 เวลา 17:55 น.
ครม.เล็งแถลงผลงานรัฐบาลต้นเดือนต.ค. เลื่อนจากเดือนก.ย. อ้าง ข้อมูลเยอะต้องรอส่วนราชการรวบรวมก่อน

นายอุดมเดช รัตนเสถียร ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล เปิดเผยว่า การแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐหรือการแถลงผลงานรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภาคงจะดำเนินการได้ต้นเดือนต.ค.จากเดิมที่วางกำหนดการไว้ในเดือนก.ย.นี้ สาเหตุที่ต้องเลื่อนออกไปเพราะต้องรอสรุปการทำงานของแต่ละกระทรวงและทุกส่วนราชการก่อน ซึ่งมีรายละเอียดเป็นจำนวนมาก

นายอุดมเดช กล่าวว่า การแถลงผลงานลักษณะนี้เป็นไปตามเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญมาตรา 75 ซึ่งกำหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องชี้แจงต่อรัฐสภาปีละหนึ่งครั้งโดยจะต้องมีดัชนีชี้วัดการทำงานของรัฐบาลด้วยเพื่อให้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการตามแนวนโยบายไปแล้งอย่างไรบ้าง จึงมีความจำเป็นที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีต้องรอข้อมูลจากทุกส่วนราชการก่อนถึงจะสามารถรวบรวมและนำมาเผยแพร่และแถลงต่อรัฐสภาได้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต