ทำเนียบฯย้าย3ขรก.ข้ามอาวุโส

วันที่ 10 ก.ย. 2555 เวลา 11:15 น.
ทำเนียบฯย้าย3ขรก.ข้ามอาวุโส
สำนักเลขาธิการนายกฯ ออกคำสั่งเลื่อนขั้นพรวด3 รายขึ้นระดับ 10 ข้ามหัว ภรรยาพล.อ.ร่มเกล้าทั้งที่อาวุโสสูงสุด

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ขณะนี้ มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงการเลื่อนขั้นตำแหน่งข้าราชการประจำปีในส่วนของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เนื่องจากฝ่ายการเมืองได้พิจารณาคัดเลือกอย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะกรณีเลื่อนขั้นตำแหน่งข้าราชการขึ้นสู่ตำแหน่งที่ปรึกษานายกฯฝ่ายประจำ ระดับ 10 จำนวน 3ราย เป็นไปในลักษณะข้ามอาวุโสข้าราชการรายอื่น

ทั้งนี้นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่186 /2555 พิจารณาคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนดับทรงคุณวุฒิ ) โดยระบุว่า เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และเพื่อประโยชน์ในการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น อาศัยอำนาจความในมาตรา 57 และมาตรา 68 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 จึงให้ข้าราชการผู้ได้รับคัดเลือก เข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน รักษาการในตำแหน่งที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 3 ราย

รายงานข่าวแจ้งว่า จากการตรวจสอบข้าราชการที่มีอาวุโสสูลสุดลำดับที่ 1 คือ นางนิชา หิรัญบุรณะ ธุวธรรม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายสังคม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ภริยาพล.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม นายทหารที่เสียชีวิตจากการกระชับพื้นที่ เมื่อปี 2553 ซึ่งนางนิชาได้ออกมาติดตามทวงถามความยุติธรรม และถามหาความคืบหน้าของคดีการเสียชีวิตของสามีอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงความคิดเห็นถึงแนวทางการปรองดองของรัฐบาล

วันเดียวกัน นางนิชาได้เขียนข้อความลงเฟซบุ๊กว่า “ฤดูการแต่งตั้งข้าราชการในขณะนี้ กำลังเป็นบทพิสูจน์ความจริงใจที่จะสร้างความปรองดองของคนในชาติบนพื้นฐานของความเป็นธรรม...แต่สิ่งที่เกิดขึ้น ต้องขอขอบคุณที่ท่านช่วยยืนยันมาตรฐานของคำว่า "ยุติธรรม" ในยุคสมานฉันท์ปรองดอง”

ล่าสุด เมื่อวันศุกร์ที่ 7 ก.ย.ที่ผ่านมา ได้มีคำสั่งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  แต่งตั้งรักษาการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำระดับ 10 ซึ่งมีตำแหน่งว่าง 3 ตำแหน่ง   โดยมีการออกหนังสือเวียนผ่านระบบอินทราเน็ตรับรู้กันภายในหน่วยงานสำนักเลขาธิการนายกฯ  เป็นที่เรียบร้อยแล้ว   ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้ติดต่อขอความเห็นจากนางนิชา แต่ได้รับการปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในเรื่องดังกล่าว