สนองรับสั่งของบรัฐซื้อ-รับจำนองที่ดินใต้

วันที่ 07 ก.ย. 2555 เวลา 08:41 น.
สนองรับสั่งของบรัฐซื้อ-รับจำนองที่ดินใต้
ผบ.ทบ.สนองพระราชเสาวนีย์พระราชินี แก้ปมกว้านซื้อที่ดิน ของบรัฐบาล 1,200 ล้าน รับซื้อ-รับจำนองที่ดินภาคใต้

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เปิดเผยว่า จากกรณีที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นห่วงเรื่องการกว้านซื้อที่ดินของชาวบ้านในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น ทางกองทัพได้มอบหมายให้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)ได้ทำเรื่องเสนอไปยังรัฐบาลไปแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)จัดทำแผนงานโครงการงบประมาณในการรับซื้อ จำนำและจำนองที่ดิน โดยจะดำเนินการในลักษณะที่ไม่ได้ขายขาดและมีดอกเบี้ยต่ำและเมื่อเหตุการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้สงบสามารถมาไถ่ถอนกลับคืนได้

“ เบื้องต้นได้ตั้งงบประมาณตามแผนรับซื้อและจำนำที่ดินจำนวน 1,200 ล้านบาท แต่เรื่องนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาทางรัฐบาล นอกจากนี้ยังพบว่าสถิติการย้ายเข้าออกของชาวไทยพุทธในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม ถือว่าการย้ายเข้ามากกว่าการย้ายออก ทั้งนี้เหตุการณ์ยังไม่รุนแรงจึงยังไม่มีผลอะไรต่อประชาชน ตอนนี้ทาง ศอ.บต.พยายามดำเนินการเรื่องนี้เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องดังกล่าว “ ผู้บัญชาการทหารบกกล่าว

พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองโฆษกกอ.รมน.ภาค 4 กล่าว่า เรื่องนี้ทางศูนย์ประสานงานอันเนื่องมาจากโครงการประราชดำริได้มีการดำเนินการ โดยได้รับทราบจากชาวบ้านว่ามีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งออกมากว้านซื้อที่ดินในพื้นที่จึงแจ้งข้อมูลมา ซึ่งทางกองทัพภาคที่4ได้จัดชุดหน่วยเฉพาะกิจลงพื้นที่ไปสำรวจ ตั้งแต่การอพยพเข้าออกของประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิม จนได้รับข้อมูลว่ามีการกว้านซื้อจริงแต่จำนวนยังไม่มาก ประมาณ 1-2ร้อยไร่ และยังมีความพยายามในการกว้านซื้ออย่างต่อเนื่อง ส่วนจะเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนหรือเงินสนับสนุนจากต่างประเทศไม่นั้นยังพิสูจน์ไม่ได้ อย่างไรก็ตามทาง ศอ.บต. ได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมา 1 ชุดเพื่อติดตามดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด