ประชารับประเวศน์เหมาะนั่งเลขาป.ป.ท.

วันที่ 04 ก.ย. 2555 เวลา 16:47 น.
ประชารับประเวศน์เหมาะนั่งเลขาป.ป.ท.
ประชารับประเวศน์เหมาะนั่งเลขาฯป.ป.ท.แทนดุษฎียันพงศพัศมีประสบการณ์ปราบยาเสพติดต้องทำงานประสานอาเซียน

พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก
พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก

พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รมว.ยุติธรรม เปิดเผยว่า กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งพ.ต.อ.ดุษฏี อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมว่า เป็นการโปรโมทให้พ.ต.อ.ดุษฏีขึ้นเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรม คุมยาเสพติด ที่ว่างจากนางสุรีย์ประภา ตรัยเวช ที่จะเกษียณอายุราชการ ถือเป็นวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงยุติธรรม คนที่จะเป็นรองปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ ต้องมีความโดดเด่น จากผลงานของป.ป.ท.ที่ผ่านมา

ส่วนตำแหน่งเลขาป.ป.ท.ที่ยังให้ว่างอยู่ ก็เพื่อหาผู้เหมาะสมที่สุดมาดำรงตำแหน่ง ไม่ได้รอให้ใคร แต่ต้องทำตามกระบวนการ โดยจะให้คณะกรรมการป.ป.ท.คัดเลือก และดำเนินการตามระเบียบก.พ. อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่า พ.ต.อ.ประเวศน์  มูลประมุข รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) หัวหน้าพนักงานสอบสวนคดี 91 ศพ จากเหตุชุมนุมทางการเมืองปี 53 มีความเหมาะสม ที่จะขึ้นมาดำรงตำแหน่งเงลขาธิการป.ป.ท. แต่คนอื่นก็มีสิทธิเข้าสู่กระบวนการสรรหาได้ถามว่าการแต่งตั้งพล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติควบตำแหน่งเลขาธิการป.ป.ส.ในลักษณะเดียวกับพล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว จะตอบสังคมอย่างไรเมื่อไม่มีประสบการณ์ด้านยาเสพติดและการทำงานเชิงปราบปราม รมว.ยุติธรรมกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญและประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระภูมิภาค จึงต้องการคนที่มีความรู้ความสามารถที่จะมาดำเนินงานต่อจากพล.ตอ.อดุลย์ ที่ดำเนินการไว้ดีแล้ว โดยพล.ต.อ.พงศพัศ ก็มีประสบ การณ์ทำงานได้ นอกจากนี้ป.ป.ส.ต้องประสานงานกับประเทศอาเซียนมากขึ้น เพื่อให้อาเซียนปลอดยาเสพติดภายในปี 2558

ถามว่าลูกหม้อป.ป.ส.มองว่าคงไม่มีโอกาสเติบโตเพราะ ตำแหน่งเลขาป.ป.ส.กลายเป็นรูปแบบที่ขอตัวรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมาควบตำแหน่ง พล.ต.อ.ประชา กล่าวว่า ช่วงนี้ยังไม่ใช่จังหวะของคนใน เพราะรัฐบาลต้องการขอเชื่อมการทำงานระหว่างป.ป.ส.กับตำรวจ เพื่อให้การกวาดล้างยาเสพติดทำได้สำเร็จ จึงต้องการคนที่มาจากตำรวจเข้ามาเป็นเลขาป.ป.ส. ซึ่งนอกจากป.ป.ส.แล้ว เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ก็เป็นตำรวจ และตำแหน่งเลขาฯป.ป.ท.ก็ต้องการคนที่เป็นตำรวจเช่นกัน