เกษตรฯเสนอครม.แต่งตั้งอธิบดีใหม่

วันที่ 04 ก.ย. 2555 เวลา 08:50 น.
กระทรวงเกษตรฯเตรียมเสนอครม.แต่งตั้งอธิบดีใหม่ แหล่งข่าวระดับสูงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้นายธีระ วงศ์สมุทร  รมว.กระทรวงเกษตรฯได้เสนอรายชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งอธิบดีในกรมต่างๆในตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากคนเก่าเกษียญอายุราชการ ประกอบด้วย นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เป็นอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  นายเกรียงศักดิ์ หงส์โต ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน  นายวิจักษ์ อากัปกิริยา ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  และนายฉลอง เทพวิทักษ์กิจหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวงเกษตร ซึ่งทั้งหมดต่างเป็นลูกหม้อของแต่ละกรม แหล่งข่าวกล่าวว่า รายชื่อดังกล่าวเป็นการพิจารณาของปลัดกระทรวงเกษตรฯ  ซึ่งไม่แน่ใจว่าในการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัตินั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อหรือไม่ เนื่องจากจตำแหน่งอธิบดีทั้ง 3 คนเป็นกรมที่อยู่ในการดูแลของนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ  รมช.กระทรวงเกษตรฯ