เลือกซ่อมส.ก.ดอนเมืองปชป.ชนะพท.

วันที่ 02 ก.ย. 2555 เวลา 18:37 น.
เลือกซ่อมส.ก.ดอนเมืองปชป.ชนะพท.
ผลเลือกตั้งซ่อม ส.ก. เขตดอนเมือง "กนกนุช"จากปชป.ชนะ "ประเวศร์"ผู้สมัครเพื่อไทยหลังนำกว่า 2,600 คะแนน ขณะที่ยอดมาใช้สิทธิ44.04%

กนกนุช
กนกนุช

เมื่อวันที่ 2 ก.ย. นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) เขตดอนเมือง เขตเลือกตั้งที่ 1 (เฉพาะแขวงดอนเมือง) แทนตำแหน่งที่ว่าง ปรากฏว่า นางกนกนุช นากสุวรรณภา ผู้สมัครหมายเลข 2 พรรคประชาธิปัตย์ ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ก.ด้วยคะแนน 12,858 คะแนน นายประเวศร์ วัลลภบรรหาร ผู้สมัครหมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย 10,224 คะแนน นายพฤกพงษ์ เปรมศิริ ผู้สมัครหมายเลข 3 สังกัดกลุ่มคนดอนเมืองรุ่นใหม่ 855 คะแนน นางปภาวรินท์ กลิ่นฟุ้ง ผู้สมัครหมายเลข 4 สังกัดกลุ่มเงาะป่าดอนเมือง 282 คะแนน

สำหรับในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 25,392 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 57,650 คน ซึ่งมากกว่าการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 29 ส.ค.53 ซึ่งมีผู้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็นร้อยละ 37.49 ทั้งนี้เป็นบัตรดี 24,219 บัตร คิดเป็นร้อยละ 95.38 บัตรเสีย 356 บัตร คิดเป็นร้อยละ 1.40 และไม่ประสงค์ลงคะแนน 817 บัตร คิดเป็นร้อยละ 3.22 ขณะเดียวกันยังไม่พบเรื่องร้องเรียนเหตุทุจริตเลือกตั้งแต่อย่างใด