โพลเผยคนจี้โต้งลาออกเซ่นโกหกสีขาว

วันที่ 02 ก.ย. 2555 เวลา 10:21 น.
โพลเผยคนจี้โต้งลาออกเซ่นโกหกสีขาว
เอแบคโพลเผยประชาชนจี้"กิตติรัตน์"ลาออกเหตุโกหกสีขาวค้านแผนปล่อยน้ำเข้ากทม.ของรัฐบาล

 

กิตติรัตน์ ณ ระนอง
กิตติรัตน์ ณ ระนอง

สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง ความกังวลของสาธารณชนต่อ การโกหกสีขาวของรัฐมนตรีคลัง และการทดสอบการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล โดยการสำรวจดังกล่าวมาจากความคิดเห็นของประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 17 จังหวัดของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 2,157 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 1 กันยายน 2555

ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 73.4 ระบุว่าทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติลดลง หลังมีข่าวการโกหกสีขาวของรัฐมนตรีคลัง ในขณะที่ร้อยละ 26.6 ระบุว่าการโกหกของรัฐมนตรีคลังไม่ทำให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติลดลง

นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 66.3 ระบุ หลังมีข่าวการโกหกสีขาวของรัฐมนตรีคลัง ส่งผลทำให้ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลลดลง ในขณะที่ร้อยละ 33.7 ระบุไม่ลดลง

เมื่อสอบถามถึงความตกต่ำของมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองไทย หลังมีข่าวการโกหกของรัฐมนตรีคลัง พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 84.3 ระบุ มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของนักการเมืองไทยตกต่ำลง ในขณะที่ ร้อยละ 15.7 ระบุไม่ตกต่ำ

นอกจากนี้ ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 82.9 กังวลต่อเด็กและเยาวชนของชาติที่จะลอกเลียนแบบพฤติกรรมของรัฐมนตรีคลังของไทย ในขณะที่ร้อยละ 17.1 ไม่กังวล ผลสำรวจยังระบุด้วยว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 83.5 ระบุถึงความรับผิดชอบของรัฐมนตรีคลังภายหลังมีข่าวการโกหกว่าควรลาออก           เมื่อสอบถามประชาชนถึงแผนของรัฐบาลในการซ้อมปล่อยน้ำเข้ากรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 60.2 ระบุช่วงเวลาวันที่ 5 – 7 กันยายนนี้ ยังไม่เหมาะสมกับการซ้อมแผนระบายน้ำเข้ากรุงเทพมหานคร เพราะเป็นช่วงมรสุม ฝนตกหนัก น้ำทะเลหนุน ขณะที่ร้อยละ 39.8 ระบุว่าเหมาะสมแล้ว เพราะทำตอนน้ำมากจะได้ข้อมูลใกล้เคียงความจริง เป็นการเตรียมพร้อมรับมือของหน่วยงานต่างๆ และการทดสอบคูคลองต่างๆ เป็นต้น          ส่วนความกังวลต่อการซ้อมแผนระบายน้ำเข้ากรุงเทพมหานครครั้งนี้ พบว่า คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลส่วนใหญ่ร้อยละ 74.9 กังวล และมีสัดส่วนมากกว่าประชาชนในต่างจังหวัดที่เกินครึ่งหรือร้อยละ 55.6 รู้สึกกังวลต่อแผนซ้อมการระบายน้ำเข้ากรุงเทพฯ เช่นกัน